Εφαρμογή ή μη ερμηνευτικού κανόνα του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου σε δικαιοπραξίες

logo dasarxeio

Με την αριθμ. 137392/1195/1-3-2016 απόφαση του αν. υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Ιωάννη Τσιρώνη, έγινε αποδεκτή και τίθεται σε εφαρμογή η αριθμ. 274/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β1 Τμήμα Διακοπών).

«Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, που εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος σχετικά με χορήγηση άδειας υλοτομίας σε αναγνωρισθέντα ιδιωτικά δασοτεμάχια, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφαίνεται ότι αφού είχαν χορηγηθεί άδειες υλοτομίας στο παρελθόν σύμφωνα με το εμβαδόν των αναγνωρισθεισών ως ιδιωτικών εκτάσεων, αυτό το εμβαδό θα ληφθεί υπόψη και στην προκειμένη χορήγηση άδειας υλοτομίας. Τυχόν επιπλέον της αναγνωρισθείσας έκταση θα τυγχάνει διαχειρίσεως από το Δασαρχείο Τσοτυλίου ως δημόσια δασική, μέχρι της ενδεχόμενης αναγνωρίσεώς της ως ιδιωτικής.

Επίσης, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, ο ερμηνευτικός κανόνας του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου κατά τον οποίο επί πωλήσεως ακινήτου κατά μέτρα και καθ’ όρια, ο καθ’ όρια προσδιορισμός θεωρείται επικρατέστερος εάν δεν συνάγεται ότι οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν στον κατά μέτρα, δεν ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Αστικού Κώδικα.

Υπό το κράτος του Αστικού Κώδικα η εξεύρεση της εκτάσεως σε περίπτωση πωλήσεως ακινήτου το οποίο προσδιορίζεται στο πωλητήριο συμβόλαιο κατά μέτρα και όρια, μεταξύ δε των δύο αυτών προσδιορισμών υπάρχει διαφορά ως προς την έκταση, ώστε η κατά όρια περιγραφή του ακινήτου να περιλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη από εκείνη που προσδιορίζεται σε μέτρα, θα γίνει με τους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 Α.Κ. δηλαδή βάσει της αληθινής βούλησης χωρίς προσήλωση στις λέξεις και όπως απαιτεί η καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη.».

Σχετικά αρχεία:

.

.

.

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: