ΠΟΓΕΔΥ – ΠΕΔΔΥ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

pogedy_peddy

21η  ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

O Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), έχει καθιερώσει να γιορτάζεται η 21η Μαρτίου ως παγκόσμια μέρα δασοπονίας. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την πρώτη μέρα του εαρινού ηλιοστασίου.

Για τους Γεωτεχνικούς και Δασικούς υπαλλήλους, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την σχέση του δάσους, ως αειφορικά διαχειριζόμενου πόρου, με την ανθρώπινη ύπαρξη και ευημερία και την ανάγκη, με κριτήριο την επιστημονική γνώση, να οδηγηθούμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της οικονομίας της υπαίθρου.

Είναι γνωστό σε όλους πως το Δάσος όχι μόνο σήμερα αλλά σε όλη την ιστορική διαδρομή, είναι αυτό που κάλυψε βασικές ανάγκες του ανθρώπου αλλά και της οικονομίας, τόσο στην κατεύθυνση της «παραγωγής σε ξύλο» όσο και «βιομηχανικών παραγώγων αυτού» και σήμερα, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά πρότυπα διαχείρισης, να προσφέρει «άυλες αξίες» που συνδέονται με την ποιότητα ζωής και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Το δάσος είναι αυτό που καλείται να προστατεύσει το έδαφος από τις διαβρώσεις, να διατηρήσει σταθερό το ισοζύγιο του ύδατος και να καθαρίσει τον αέρα από κάθε είδους μολύνσεις και ρύπους και να προστατέψει τα ανθρώπινα έργα από πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Το δάσος παραμένει και σήμερα βασικός συντελεστής της πρωτογενούς παραγωγής που στηρίζει την οικονομία της ορεινής υπαίθρου και συμβάλλει στη συγκράτηση του ορεινού πληθυσμού στις εστίες του. Η Δασοπονία συνδέει το δάσος ως φυσικό πόρο με την κοινωνία και προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των παραδασόβιων πληθυσμών που το αντιμετώπιζαν (και εξακολουθούν να το αντιμετωπίζουν), ως πόρο ζωής, σαν ένα φυσικό αγαθό προορισμένο να συμβάλλει στην ευημερία τους, άσχετα αν η έλλειψη σχεδιασμού οδήγησε στη σταδιακή ερήμωση των περιοχών αυτών και στην τροφοδότηση της αστυφιλίας.

Το δάσος καλύπτει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες σε αναψυχή και συμβάλλει στην ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτελέσουν την βάση για τη στήριξη μέτρων και πολιτικών, από την ίδια την κοινωνία, που θα θέτουν υπό νέα θεώρηση το δάσος και τις αξίες του.

Ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές , περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες από την αειφορική- ορθολογική διαχείριση των δασικών πόρων και η σχέση της δασοπονίας με την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου, θα πρέπει να οδηγηθούμε, σαν πολιτεία, στην υιοθέτηση και τη στήριξη των δασοπολιτικών αξιών από τη μια μεριά αλλά και των Δημόσιων Υπηρεσιών που τις υλοποιούν από την άλλη.

Ιδιαίτερα σήμερα μάλιστα, που η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι πυρκαγιές, η ερημοποίηση, οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την καταστροφή των δασών και οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, προκαλούν προβληματισμό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν εξειδικευμένα μέτρα πολιτικής για την προστασία των δασών, για τη διατήρηση και σταθερότητά τους και για την αυξημένη συμβολή τους στην περιβαλλοντική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής .

Άξονες της πολιτικής αυτής μπορεί να είναι:

  • Η αποτελεσματική δασοπολιτική επιτήρηση του Κράτους με καθετοποιημένες, σύγχρονες και αποτελεσματικές Δασικές Υπηρεσίες
  • Η επανεξέταση του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη δασοπροστασία και η αποτελεσματικότερη οργάνωση αυτής.
  • Η εξασφάλιση πόρων για τη δασοπονία και την εκτέλεση δασικών έργων και δραστηριοτήτων δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση έργων όπως οι δασικοί χάρτες.
  • Η εκτέλεση προγραμμάτων που θα αφορούν εκτεταμένα αναδασωτικά και ορεινά αντιδιαβρωτικά έργα.
  • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης των δασών.
  • Η Ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών, των τοπίων και των μορφών της ορεινής υπαίθρου.
  • Η ενίσχυση της καλλιέργειας φιλοδασικής – φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης.
  • Η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στις Σχολές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και η διασύνδεση της δασικής έρευνας και της λειτουργίας των δασικών ερευνητικών ιδρυμάτων, με τη δασική πράξη.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ                                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Δ.Υ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , , ,

1 reply

  1. ΣΥΝ+ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΗ, ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: