Προσλήψεις, αποσπάσεις και διάθεση προσωπικού από τα δασαρχεία στις διευθύνσεις δασών

xartes

Την ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων που λειτουργεί στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους δασικούς χάρτες που τίθεται τη Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 σε δημόσια διαβούλευση. Σκοπός της στελέχωσης είναι η υποστήριξη του έργου τής κατάρτισης, τού ελέγχου, τής θεώρησης και γενικά των εργασιών μέχρι την κύρωση του δασικού χάρτη.

Διάθεση προσωπικού

Προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, τεχνολόγων πληροφορικής, μηχανικών, γεωπόνων και ∆.Ε. τεχνικών οδηγών που υπηρετεί στα δασαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες τής Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης μπορεί να διατίθενται στο Τμήμα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών.

Η διάθεση του προσωπικού, από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση στο παραπάνω έργο, είναι προσωρινή για διάστημα έως ένα χρόνο και γίνεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, με απόφαση που εκδίδεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, στην οποία μπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της έδρας από την οποία προέρχονται.

Πρόσληψη προσωπικού

Επίσης, για το ίδιο έργο (κατάρτιση, έλεγχος, θεώρηση, κ.λπ.) μπορεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσλαμβάνεται εποχιακό ή με σύμβαση έργου προσωπικό, των ιδίων ειδικοτήτων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατανέμεται με απόφαση του τελευταίου στις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες τής κάθε οργανικής μονάδας. 

Και στην Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Για τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των μελετών που ανατίθενται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., μπορεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να ανατίθενται εργασίες με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε προσωπικό ειδικότητας δασολόγου, δασοπόνου, Μηχανικού Π.Ε., Τ.Ε., Πληροφορικής Π.Ε. Τ.Ε. και γεωπόνου Π.Ε., Τ.Ε., ή να αποσπάται προσωπικό των ειδικοτήτων αυτών από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Διαβάστε περισσότερα στο σχέδιο νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις»

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: