Δασαρχείο Ελασσόνας: Εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΕ (Ξυλείας και FLEGT)

alusopriono

Ανακοίνωση του Δασαρχείου Ελασσόνας για την εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΕ: 2173/2005 (FLEGT) και 995/2010 (Κανονισμός Ξυλείας). 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Κανονισμού Ξυλείας 995/2010 – Κανονισμού (ΕΚ) FLEGT

ΣΧΕΤ.: α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (EE L. 295 της 12.11.2010)

β) Το αριθμ. πρωτ. 706/34156/25-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας.

Η παρούσα ενημέρωση αφορά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, οι οποίοι εν δυνάμει επηρεάζονται από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας 995/210 (σχετικό α), όπως: Δασικοί Συνεταιρισμοί, ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (ιδιώτες, Κοινότητες, Ιερές Μονές κ.λπ.), δασοκτήμονες, επενδυτές δάσωσης γαιών (Κανονισμοί ΕΕ για ακακίες, καρυδιές, καστανιές κ.λπ.), έμποροι ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (β), η Διεύθυνση Δασών Λάρισας, ως Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας, διατηρεί Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων. Όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας ξυλείας και εμπίπτουν στα πλαίσια του Κανονισμού Ξυλείας, θα πρέπει να εγγραφούν στα σχετικά με τη δραστηριότητα τους μητρώα (28 Ιουνίου 2016 καταληκτική ημερομηνία εγγραφής), κατόπιν σχετικής αιτήσεως στη Διεύθυνση Δασών Λάρισας (υπόδειγμα αίτησης στο τέλος της παρούσης).

Διευκρινίζεται ότι αν κάποιος υλοτομεί νόμιμα ιστάμενα δέντρα για ιδία χρήση (μη εμπορικός καταναλωτής) ή κάποιος ιδιοκτήτης δάσους παραχωρεί το δικαίωμα υλοτομίας και διάθεσης της ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά σε τρίτους, πχ σε ένα Δασικό Συνεταιρισμό, τότε δεν εμπίπτουν στα πλαίσια του κανονισμού και δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στα μητρώα.

Παρακαλούμε τους παραλήπτες να συνδράμουν στην προσπάθεια για ενημέρωση σχετικά με την παρούσα, σε όποιο κατά τη γνώμη τους εντάσσεται στον Κανονισμό. Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό Ξυλείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=587&language=el-GR) και στη Διεύθυνση Δασών Λάρισας (Α. Γαλάτος, Α. Ζιαζιά, Σωκράτους 103, Λάρισα, τηλ. επικ., 2410-554667, 2410-554671).

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Έντυπα αιτήσεων

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: