«Βροχή» τροπολογιών στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Έργα οδοποιίας σε περιοχές Natura προτείνει βουλευτική τροπολογία. Ετήσια παράταση έως 30/4/2017 στην παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους της χώρας, προτείνει άλλη τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

skai.gr – Ναντίν Χαρδαλιά

Πραγματικότητα αποτελεί ήδη η «βροχή» τροπολογιών στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς μέχρι στιγμής και ένα 24ωρο σχεδόν πριν την εισαγωγή του προς συζήτηση στην Ολομέλεια, έχουν ήδη κατατεθεί 24 τροπολογίες εκ των οποίων οι 4 υπουργικές και οι 20 βουλευτικές.

Από τις βουλευτικές τροπολογίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, αυτή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Στέφου σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης έργων οδοποιίας σε περιοχές Natura.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας «υφίσταται ερμηνευτική αμφιβολία σχετικά με το αν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν διανοίξεις οδών σε εκτάσεις δασικές ή χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες, γεγονός που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην εκτέλεση έργων οδοποιίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αφού τα έργα αυτά είναι υποδομής και η εκτέλεσή τους είναι μείζονος σημασίας για τη λειτουργία και ανάπτυξη των περιοχών της χώρας όπου εκτελούνται».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αίρεται το ερμηνευτικό ζήτημα και διευκρινίζεται ρητά ότι είναι δυνατή η εκτέλεση των έργων οδοποιίας στις προστατευόμενες περιοχές, εφόσον οι επεμβάσεις είναι σύμφωνες με τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων Προεδρικών Διαταγμάτωνν και τις Υπουργικές Αποφάσεις προστασίας.

Η τύχη της συγκεκριμένης τροπολογίας θα κριθεί από αύριο στην Ολομέλεια, όπου θα την κάνει ή όχι δεκτή ο επισπεύδων Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άλλη βουλευτική τροπολογία, η οποία ξεχωρίζει και υπογράφεται από 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει την παράταση κατά ένα χρόνο, δηλαδή έως τις 30/4/2017, της ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους της χώρας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για την «απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογία, «η διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου και των Δήμων, ενόψει της επικείμενης έναρξης της θερινής περιόδου και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους».

Οι 4 υπουργικές τροπολογίες, που έχουν κατατεθεί έως αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ρυθμίζουν θέματα επιδομάτων και καταβολής υπερωριακής αμοιβής στο δημόσιο, προβλέπουν τη συγκρότηση «ειδικής υπηρεσίας επικοινωνιακού σχεδιασμού» για «θέματα που αφορούν στην προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική», είτε νομιμοποιούν δαπάνες «που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31/3/2016» για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας και την προμήθεια υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών από τα Νοσοκομεία.

Πηγή: www.skai.gr

,
,
,
,ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: