Οκτακόσια τετραγωνικά αυθαιρέτων “τακτοποιήθηκαν” παρανόμως

limni_Vouliagmenis

www.avgi.gr

Αυθαίρετο ξύλινο παράπηγμα 16 τετραγωνικών μέτρων στην όχθη της Λίμνης Βουλιαγμένης, το οποίο πριν από το 1980 λειτουργούσε ως αναψυκτήριο, στο πέρασμα του χρόνου γιγαντώθηκε, άλλαξε χρήσεις, έγινε άλλοτε εστιατόριο, άλλοτε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, σχετικά πρόσφατα χώρος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστάσεων, κατεδαφιστέο κατά καιρούς, παραμένει στη θέση του.

Πέρυσι μάλιστα επιχειρήθηκε να τακτοποιηθεί βάσει του Νόμου 4187/2013, με την εταιρεία που το εκμεταλλεύεται να έχει υποβάλει δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του, παρότι η περιοχή προστατεύεται πολλαπλώς για τη μοναδικότητα και την ευαισθησία της.

Δηλαδή τα αυθαίρετα κτίσματα και οι παράνομες χρήσεις, π.χ. χώροι στάθμευσης, εμπίπτουν στη Ζώνη Α2 περιοχή προστασίας και λειτουργίας λουτρικών εγκαταστάσεων, αλλά και στη Ζώνη Α1 περιοχή απόλυτης προστασίας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2003 περί “χαρακτηρισμού της περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης ως διατηρητέου μνημείου της φύσης και καθορισμού ζωνών προστασίας αυτής και της ευρύτερης περιοχής”.

Σε εφαρμογή του Π.Δ. προβλεπόταν η απομάκρυνση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και κτισμάτων, των οποίων η χρήση αντιβαίνει τις διατάξεις του μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευσή του, έως τον Φεβρουάριο του 2005. Επιπλέον η περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό Δίκτυο Natura 2000 ως ειδική ζώνη διατήρησης (νόμος 3937/2011).

Όπως καταγγέλλει η Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης, η σημερινή εταιρεία εκμετάλλευσης των λουτρών της Λίμνης, που διαδέχθηκε την προηγούμενη, αντί να σεβαστεί την προστατευτική νομοθεσία και να καταβάλει τα πρόστιμα αυθαιρέτων τα οποία έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν, σπεύδει να τα τακτοποιήσει με την υπ’ αριθμόν 30636998/1.10.15 δήλωση υπαγωγής στον σχετικό νόμο. Και αυτό “αφού έλαβε αυθημερόν το πράσινο φως από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, η οποία απεφάνθη ότι ισχύει το προγενέστερο πολεοδομικό καθεστώς του προστατευτικού Προεδρικού Διατάγματος και παρέχει τη δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων”.

Παρανομία… στην αυθαιρεσία

Εν τω μεταξύ οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνουν δράση ύστερα από σχετική καταγγελία. Ξεσκονίζουν φακέλους, πραγματοποιούν αυτοψία στην περιοχή και σε πρόσφατο έγγραφό τους με ημερομηνία 18.2.2016 καταλήγουν ότι παρανόμως οι αυθαίρετες κατασκευές και παράνομες χρήσεις εντάχθηκαν στον νόμο 4178 διότι… εμπίπτουν στην απαγόρευση υπαγωγής (περίπτωση ια του άρθρου 2).

Καταγράφουν συνολική επιφάνεια αυθαίρετων κατασκευών και παράνομων χρήσεων 865 τ.μ. (κτίσματα και ημιυπαίθριοι χώροι), 35 διαγραμμισμένες θέσεις στάθμευσης μπροστά από τα Λουτρά και άλλες 25 “επί χώματος, όπισθεν των κτηρίων, καθ’ υπέρβαση των επιτρεπόμενων υπό προϋποθέσεις 150 τ.μ. κτηρίου και 15 θέσεων στάθμευσης”.

Για να φτάσουν στο συμπέρασμά τους, οι επιθεωρητές έλαβαν υπόψη τα εξής:

* Τον χαρακτήρα της Λίμνης Βουλιαγμένης ως προστατευόμενου τμήματος της ελληνικής φυσικής κληρονομιάς, όπως προβάλλεται στο Πρακτικό Επεξεργασίας (Π.Ε. 396/1995) του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος το οποίο εγκρίθηκε το 2003, ο οποίος κατισχύει των προγενέστερων πολεοδομικών διατάξεων και “δη των διατάξεών του από 5.12.1979 Π.Δ. (707 Δ) και του από 8.3.1985 Π.Δ. (90 Δ)”.

* Η κύρια επιτρεπόμενη χρήση εντός της ζώνης προστασίας και λειτουργίας λουτρικών εγκαταστάσεων Α2, αυτή του υδροθεραπευτηρίου, προβλέπεται εντός του υφιστάμενου κτηρίου του, το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί και δεν λειτουργεί έως σήμερα.

* Τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ενταχθεί στη δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου φιλοξενούν χρήσεις οι οποίες επιτρέπονται μόνον αν λειτουργούν τα λουτρά, άρα δεν υφίστανται συνοδές χρήσεις όπως το κυλικείο.

* Η τυχόν διατήρηση των αυθαίρετων κτισμάτων και παράνομων χρήσεων κατά παράβαση του Προστατευτικού Διατάγματος και καθ’ υπέρβαση της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης απειλεί άμεσα την αειφορία του περιβαλλοντικού πόρου, καθώς θίγεται η φέρουσα ικανότητα της Λίμνης.

* Η οικοδομική άδεια του 1994, η οποία καταγράφεται στα στοιχεία υπολογισμού της δήλωσης υπαγωγής, έχει ανακληθεί από το 1998 με πράξη του προϊσταμένου της Πολεοδομίας του Δήμου Βουλιαγμένης.

Ύστερα από όλα αυτά, ζητάει από την Υπηρεσία Δόμησης Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης να ανακαλέσει τη δήλωση υπαγωγής και να ελέγξει τα επιπλέον στοιχεία που διαθέτει στο αρχείο της (π.χ. καταγγελίες, εκθέσεις αυτοψίας, ενστάσεις βεβαιώσεις προστίμων, ανακλήσεις σχετικών διοικητικών πράξεων). Το πόρισμά τους, μαζί με όλο τον φάκελο, οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος τα διαβιβάζουν και στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ Ανατολικής Αττικής) ώστε να εξετάσει το θέμα και να εκδώσει απόφαση ανάκλησης της δήλωσης υπαγωγής, αλλά και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ προς σχετικό έλεγχο του μελετητή μηχανικού μέλους του που συνέταξε τη δήλωση υπαγωγής στον Ν. 4178/2013.

Όπως είναι γνωστό, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων με την καταβολή ειδικού προστίμου για το ταμείο του Μνημονίου, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ ιδιωτών, χωρίς μεσολάβηση και έλεγχο ουδεμίας δημόσιας αρχής. Του ιδιώτη ενδιαφερόμενου, του ιδιώτη μηχανικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με ανάθεση από το τότε ΥΠΕΚΑ.

Η Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης, πέρα από τους πολυετείς αγώνες της για την προστασία της λίμνης, έχει καταγράψει αναλυτικά το πλήθος των παρανομιών και παρατυπιών που συνοδεύουν τον… βίο των αυθαιρέτων, όπως για παράδειγμα ότι κρίθηκαν αυθαίρετα και κατεδαφιστέα τα κτίσματα από το 1989 και εντεύθεν με τη βούλα της Πολεοδομίας Αργυρούπολης και ότι όλως περιέργως εκδίδονταν άδειες λειτουργίας καταστήματος. Ή το πρόστιμο που επέβαλε στα τέλη του 1991 η Πολεοδομία του Δήμου Βουλιαγμένης. Πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου, ύψους 41.040.086 δρχ., και 2.095.856 πρόστιμο διατήρησης για κάθε έτος εφόσον δεν κατεδαφίζονται.

Πηγή: www.avgi.gr

avgiΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d