Απάντηση στην ΚΣΕ για τη διακοπή του διαλόγου από τον συντονιστή του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι

tsironis-dialogos-kinigi1

Απάντηση στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ) για την απόφαση της να μην συμμετέχει περαιτέρω στον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι  έδωσε ο Συντονιστής του Εθνικού Διαλόγου, κ. Ντινόκας.

«Οι λόγοι που επικαλείται η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, στην με αριθ. πρωτ. 811/6-5-2016 επιστολή της προς τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μη περαιτέρω συμμετοχή της στον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι δεν ευσταθούν» τονίζει στην εισαγωγή της επιστολής του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αναλυτικά η επιστολή:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Στους λόγους που επικαλείται η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, στην με αριθ. πρωτ. 811/6-5-2016 επιστολή της προς τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μη περαιτέρω συμμετοχή της στον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι την πληροφορηθήκαμε με έκπληξη και όσα επικαλείται δεν ευσταθούν. Οι απόψεις του Συντονιστή του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι είναι:

1.- Είναι ευρύτατα γνωστό –διότι δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα- ότι στην ατζέντα του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι τέθηκαν από τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέσσερες άξονες:

Α.-Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε σωματείο, έλεγχος, εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ)

Β.-Το οικονομικό πλαίσιο (συνδρομές, διάθεση εσόδων κ.λπ)

Γ.-Η φύλαξη της φύσης και ο έλεγχος της λαθροθηρίας (ιδιωτικοί φύλακες θήρας, παραβατικότητα στη φύση, κ.λπ.)

Δ.-Τα διαχειριστικά σχέδια βιοποικιλότητας (προστασία πανίδας και χλωρίδας, περιοχών, κριτήρια καθορισμού κυνηγετικής περιόδου κτλ). 

Όπως προκύπτει και από δηλώσεις του Αν. Υπουργού, μετά το πέρας του ανοικτού διαλόγου, κάθε ενδεχόμενη αλλαγή θα γίνει με σεβασμό στα αποτελέσματα του διαλόγου. Ο διάλογος λοιπόν έγινε με συγκεκριμένους άξονες και ερωτήματα και όχι χωρίς πλαίσιο όπως ισχυρίζεται η ΚΣΕ.

2.- Καμμιά απόκρυψη στοιχείων δεν γίνεται ούτε μπορούσε να γίνει.

Όλοι οι φορείς μπορούν προφορικά και γραπτά να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία που θεωρούν ότι ενισχύουν τις απόψεις των και οι οποίες δημοσιεύονται στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στοιχεία που κρίνονται κατά τη δημόσια διαβούλευση αν είναι ορθά ή εσφαλμένα.

3.- Ο διάλογος ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 2016. Η πρώτη συνάντηση και συζήτηση του άξονα Ι έγινε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, η δεύτερη συνάντηση για τους άξονες ΙΙ και ΙΙΙ έγινε στις 20 Απριλίου 2016 και η τρίτη συνάντηση για τον άξονα IV είναι προγραμματισμένη στις 11 Μαιου 2016.

Χρόνος 8 εβδομάδων από την έναρξη του διαλόγου και 6 εβδομάδων από την λεπτομερή συζήτηση των 4 αξόνων. Χρόνος αρκετός, κατά τη γνώμη μας, ώστε να εκφραστούν οι απόψεις όλων των φορέων και στους 4 άξονες, οι οποίοι και όριζαν τους στόχους του Εθνικού Διαλόγου.

4.- Οι ερωτήσεις, στο πνεύμα του κάθε άξονα, τέθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση των απόψεων από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, την κοινωνία των πολιτών και του πολίτες και να μη απαιτεί ειδικότερη γνώση του κυνηγίου και επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα σε μη ειδικούς να απαντήσουν για θέματα που τους αφορούν (π.χ. Τοπική Αυτοδιοικηση, στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ υπάρχει ειδική κατηγορία για την Τ.Α.).

5.- Δεν υπήρξε κανένας αποκλεισμός κάποιου φορέα. Η πρόσκληση εστάλη σε επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, κυνηγετικά σωματεία, κόμματα, βουλευτές, και επί πλέον έγιναν δεκτοί όλοι οι εκπρόσωποι φορέων που δήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ δεν είχαν αρχικά προσκληθεί. Παράλληλα η ιστοσελίδα του διαλόγου είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

6.- Από όλα όσα περιγράφησαν παραπάνω προκύπτει αβίαστα, όπως έχει σχεδιαστεί ο Ε.Δ. για το Κυνήγι κανένα προσχεδιασμένο συμπέρασμα δεν θα προκύψει και ότι όλες οι απόψεις του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι θα ληφθούν υπ’ όψιν σε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

Ο Συντονιστής του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι

Δημήτριος ΝτινόκαςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: