Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2016 – Κατανομή πιστώσεων

logo dasikis

Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κυμαίνεται συνολικό ποσό των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα διατεθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2016.

Με την αριθμ.  140577/2480/26-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1348) απόφαση του αν. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθιερώνεται υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2016 και κατανέμονται οι διατιθέμενες πιστώσεις.

Το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.549.170 €. Το αντίστοιχο κόστος για το έτος 2015 ήταν 4.518.890 €.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016 και προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 381.000 ώρες με αντίστοιχο κόστος 2.214.320 €.

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε και η υπουργική απόφαση για την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

Πίνακας κατανομής διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2016.
table_2016

Σχετικά αρχεία:

  • Υ.Α. 140577/2480/26-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1348). Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2016 και κατανομή πιστώσεων.
  • Υ.Α. 140578/2481/26-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1348). Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ − 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) για το έτος 2016.

.

.

dasoprostasiaΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: