Εφαρμογή του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

voskotopos agelades ktinotrofia

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών που έχουν κωδικό αριθμό και είναι καταγεγραμμένες στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «κτηνιάτρου εκτροφής» για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών.

Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγικών ζώων υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «κτηνιάτρου εκτροφής» για την κατά περίπτωση εφαρμογή εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων, μετά από απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση να έχουν κτηνίατρο εκτροφής:

– οι εκμεταλλεύσεις, των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση όπως αυτή ορίζεται με τις κατά περίπτωση διατάξεις.

– οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες κτηνιάτρους της περιοχής για τη συμμετοχή τους στο θεσμό του «κτηνιάτρου εκτροφής ή που οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνουν ότι κανείς από τους κτηνιάτρους εκτροφής του Μητρώου της περιοχής τους δεν δέχτηκε να συνεργασθεί μαζί τους.

Αναλυτικές πληροφορίες στην αριθμ. 1506/59229/20-5-2016 (ΦΕΚ Β´ 1502) υπουργική απόφαση.

.

.

.ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: