Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 1/2016

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

1/2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
Έτος 20ό – αρ. τεύχους 75 (σελ. 1-200)

.

Α΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ      

Μαρία Μπάκαβου, Τροποποίηση χρήσεων γης επί το δυσμενέστερο 

Αναστασία Οικονόμου, Περιβάλλον και αστική ευθύνη του Δημοσίου  

Γεώργιος Τσαντόπουλος, Ευάγγελος Μανωλάς, Χαριτίνη Καντεμερίδου, Στρατηγικές αειφορικής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής   

Άρτεμις Μαλλιαροπούλου, Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 2717/2014: προστασία του περιβάλλοντος και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη – ένα ακόμα bras de fer;    

Φωτεινή Βρεττού, Ηλίας Κουβαράς, Δημήτρης Πουλάκος, Ελίνα Σπυροπούλου, Γιώργος Χασιώτης, Ιόλη Χριστοπούλου, Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη βιοποικιλότητα – Με αφορμή τη διαδικασία REFIT  

.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ      

Γιώργος Παυλίδης, Χρηματιστήρια ρύπων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Προχωρώντας πέρα από τα πιλοτικά προγράμματα και τον διεθνή Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης    

Γιώργος Σμπώκος, Συνταγματικότητα του άρθρου 21ΙΙα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ – Κρίσιμα συμπεράσματα της ΣτΕ 1421/2013 και της ΣτΕ 387/2014    

 .

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σοφία Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος    

Περιβαλλοντική ευθύνη  

ΣτΕ 1784/2015 Τμ. Ε΄ [Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων στην περιοχή του Ασωπού ποταμού – Επιβολή προστίμων]

Περιβαλλοντική αδειοδότηση    

ΣτΕ 3752/2015 Τμ. Ε΄ [Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) σε κτήρια αποκλειστικής χρήσης]
ΣτΕ 3139/2015 Τμ. Ε΄ [ΕΠΟ τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα]

Προστασία ειδών και θηραμάτων    

ΣτΕ 4048/2015 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση ερασιτεχνικής αλιείας με ψαροτούφεκο και καμάκι στον κόλπο Θεσσαλονίκης]

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα    

ΣτΕ 805/2016 Τμ. Ε΄ [Κατάρτιση Δασικών Χαρτών και διαδικασία Κτηματογράφησης]
ΣτΕ 645/2016 Τμ. Ε΄ [Προστατευτικά δάση – Δημοσίευση και αιτιολογία πράξεως αποχαρακτηρισμού]
ΣτΕ 577/2016 Τμ. Ε΄ [Πλημμελής αιτιολογία διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου]
ΣτΕ 446/2016 Τμ. Ε΄ [Εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών σε δάση – Προστασία πυκνών και συμπαγών δασών]
ΣτΕ 209/2016 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση περίφραξης άνευ αδείας – Διαταγή κατεδάφισης – Έννοια δάσους]
ΣτΕ ΠΕ 26/2016 Τμ. Ε΄ [Οργανική ενότητα δάσους – Διάκριση δάσους από δασική έκταση – Έννοιες](παρατηρήσεις: Ε. Αψοκάρδου)
ΣτΕ 4585/2015 Τμ. Δ΄ [Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων στον Δήμο Γαλατσίου Ν. Αττικής]
ΣτΕ 3979/2015 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) φωτοβολταϊκού σταθμού σε δασική έκταση]
ΣτΕ 3961/2015 Τμ. Ε΄ [Προστασία και ανάδειξη Εθνικού Κήπου – Αρχιτεκτονική τοπίου – Επιτρεπτές επεμβάσεις]
ΣτΕ 3604/2015 Τμ. Γ΄ [Κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών για εξαίρετες πράξεις – Εποχικοί πυροσβέστες]
ΣτΕ 3188/2015 Τμ. Στ΄ [Κριτήρια υπαγωγής σε Πρόγραμμα Μακροχρόνιας Παύσης Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών (ΜΠΕΓΓ)]
ΣτΕ 3163/2015 Τμ. Ε΄ [ΕΠΟ αιολικών πάρκων Μουζακίου – Αργιθέας – Επεμβάσεις σε δασική έκταση]
ΣτΕ 3140/2015 Τμ. Ε΄ [Εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε δημόσια δασική έκταση – Επιτρεπτές επεμβάσεις]
ΣτΕ 3116/2015 Τμ. Ε΄ [Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής – Επ΄ αόριστον διακοπή υλοτομικών εργασιών]
ΣτΕ 3115/2015 Τμ. Ε΄ [Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής – Παραχώρηση δημοσίων δασών για διενέργεια μεταλλευτικών εργασιών]
ΣτΕ 3054/2015 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση παραχώρησης στον δήμο Δελφών για τη λειτουργία κατασκήνωσης]
ΣτΕ 3012/2015 Τμ. Ε΄ [ΑΣΠΗΕ σε πολλαπλώς προστατευόμενη περιοχή – Καταφύγια άγριας ζωής]
ΔΕφΘεσ 2987/2015 Τμ. Β΄ Ακυρωτικό [Λατομική δραστηριότητα σε δασική έκταση – Διάνοιξη οδών]

Διαχείριση και εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων  

ΣτΕ 275/2016 Τμ. Ε΄ [Λατομεία αδρανών υλικών – Ακύρωση αδείας επί μη εγκρίσεως ΥΠΠΟ]
ΣτΕ 220/2016 Τμ. Ε΄ [Παράλειψη έκδοσης αδείας δόμησης μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών]
ΣτΕ 1391/2015 Τμ. Ε΄ [Μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής – Έγκριση τεχνικής μελέτης – Δικαιοδοσία]
ΤρΔΕφΑθ 3887/2015 Τμ. 19ο [Ειδικό τέλος άρθρου 19 ν. 1428/1984 – Έννοια αδρανών υλικών]

Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων      

ΣτΕ 361/2016 Τμ. Ε΄ [Οριοθέτηση ρεμάτων – Χρόνος επέλευσης συνεπειών – Χαρακτήρας πράξεων ΟΤΑ]
ΣτΕ 4474/2015 Τμ. Ε΄ [Γεωτρήσεις ενίσχυσης ύδρευσης Λάρισας – Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων]

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων  

ΣτΕ 520/2016 Τμ. Ε΄ [Αδειοδότηση επαγγελματικών εργαστηρίων – Διάκριση από βιοτεχνικές κ.ά. μονάδες]
ΣτΕ 3638/2015 Τμ. Δ΄ [Κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων – Αρμοδιότητα έγκρισης εισόδου – εξόδου]
ΣτΕ 3117/2015 Τμ. Ε΄ [Χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκρηκτικών υλών – Αποστάσεις ασφαλείας]
ΣτΕ 4073/2014 Τμ. Ε΄ [Διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεως εκρηκτικών υλών – Αιτιολογία]

Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων  

ΣτΕ 4349/2015 Τμ. Ε΄ [Αδειοδότηση εκμετάλλευσης γεωθερμίας – Συνταγματικότητα άρθρου 11 ν. 3175/2003]
ΣτΕ 4263/2015 Τμ. Ε΄ [ΕΠΟ ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς ΔΕΗ Κοζάνης]
ΣτΕ 3915/2015 Τμ. Δ΄ [Καθορισμός μεθόδου υπολογισμού ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή]

 Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ρύπανση  

ΣτΕ 1782/2015 Τμ. Ε΄ [ΕΠΟ κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένη περιοχή – Αρχή προφύλαξης]
ΜΠρΑθ 9402/2015 Ασφ. Μέτρα [Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας – Προσβολή προσωπικότητας – Ερμηνεία αρχής προφύλαξης] (παρατηρήσεις: Ε. Αθανασόπουλος)

ΙΙ. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς    

Αρχαία – Αρχαιολογικοί χώροι      

ΣτΕ 578/2016 Τμ. Ε΄ [Προστασία αρχαιοτήτων και ιδιοκτησίας – Αποζημίωση για στέρηση χρήσης]
ΣτΕ 4165/2015 Τμ. Ε΄ [Αρχαίο Τείχος Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση πολεοδομικού σχεδίου – Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ)]
ΣτΕ 4160/2015 Τμ. Ε΄ [Τουριστικός λιμένας Λουτρακίου – Προστασία Αρχαίας Διόλκου – Οπτική υποβάθμιση μνημείου]

Μνημεία – Ιστορικοί τόποι      

ΣτΕ Ολ 3631/2015 [Νομική φύση και διοίκηση Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (ΠΙΙΕΤ)]
ΣτΕ 366/2016 Τμ. Ε΄ [Επαρχιακή οδός Κανδάνου Χανίων – Λειτουργία λατομείου σε ιστορικό τόπο]
ΣτΕ 3981/2015 Τμ. Ε΄ [Συντήρηση και προστασία ετοιμόρροπου μνημείου – Αρμοδιότητα εφορείας]
ΣτΕ 3176/2015 Τμ. Ε΄ [Στρατόπεδο Μαθιουδάκη Καστοριάς – Ακύρωση άδειας κατεδάφισης]

Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα    

ΣτΕ 7/2016 Τμ. Α΄ [Κατεδάφιση και ανακατασκευή διατηρητέου κτηρίου – Ανάληψη δαπανών]

Παραδοσιακοί οικισμοί      

ΣτΕ 3024/2015 Τμ. Ε΄ [Αυθαίρετη προσθήκη ορόφου οικοδομής στις Σπέτσες – Προστασία παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών]
ΣτΕ 4757/2014 Τμ. Ε΄ [Εκτέλεση έργου σε τόπο με διπλό καθεστώς προστασίας: ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και παραδοσιακού οικισμού]

ΙΙΙ. Δίκαιο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Δόμησης    

Χωρικός – Χωροταξικός σχεδιασμός    

ΣτΕ 4294/2015 Τμ. Ε΄ [ΖΟΕ Ν. Αττικής – Χρήσεις γης – Εν μέρει ακύρωση του πδ της 20.2.2003]

Αιγιαλός – Παραλία    

ΣτΕ 516/2016 Τμ. Ε΄ [Επανακαθορισμός – Κρίση περί σφαλμάτων αρχικού καθορισμού]
ΣτΕ 4476/2015 Τμ. Ε΄ [Παραχώρηση αιγιαλού για τη λειτουργία υπαίθριου αναψυκτηρίου]
ΣτΕ 3109/2015 Τμ. Ε΄ [Ζώνη λιμένα Ακαντιάς Ρόδου – Προστασία αιγιαλού κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου]
ΣτΕ 1949/2014 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός οριογραμμής – Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών ακινήτων]

Λιμένες – Λιμενικά έργα    

ΣτΕ 507/2016 Τμ. Δ΄ [Σύμβαση πώλησης μετοχών ΟΛΠ ΑΕ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΤΑΙΠΕΔ]
ΣτΕ 3057/2015 Τμ. Ε΄ [Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων – Παραχώρηση ζώνης λιμένα Ηρακλείου Κρήτης]
ΣτΕ 1682/2015 Τμ. Ε΄ [Σταθμοί μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων – Προστασία παράκτιου περιβάλλοντος]

Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων  

ΣτΕ 878/2016 Τμ. Δ΄ [Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ιαματικών πηγών Θερμοπυλών – Συνταγματικότητα άρθρου 2 ν. 3986/2011]
ΣτΕ 3862/2015 Τμ. Δ΄ [Μεταβίβαση ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ – Εξουσία διαθέσεως ακινήτων του ΕΟΤ]
ΣτΕ 2801/2015 Τμ. Δ΄ [Μεταβίβαση προς αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ εκτάσεως στη θέση Γούρνες Ηρακλείου]
ΣτΕ 2436/2015 Τμ. Δ΄ [Κατάργηση κρατικού αερολιμένα Ελληνικού – Μεταβίβαση εκτάσεως στο ΤΑΙΠΕΔ]
ΣτΕ 2025/2015 Τμ. Δ΄ [Νομική φύση αποφάσεων ΔΕΑΑ – Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων με αρχαία]
ΣτΕ 2024/2015 Τμ. Δ΄ [Ναυτικό οχυρό Αγίου Στεφάνου Κασσιώπης – πδ 60/2013 – Έννομο συμφέρον]

Πολεοδομικός σχεδιασμός  

ΣτΕ 207/2016 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση επέκτασης ΓΠΣ δήμου Μυτιλήνης και παρεκκλίσεων πδ/τος της 24.5.1985]
ΣτΕ 205/2016 Τμ. Ε΄ [Γήπεδο ΠΑΟ – Υποχρέωση διατήρησης εγκαταστάσεων Λεωφ. Αλεξάνδρας έως την αποπεράτωση αντιστοίχων στον Βοτανικό]
ΣτΕ 93/2016 Τμ. Ε΄ [Εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε ζώνη προστασίας μνημείου] (παρατηρήσεις: Ι. Κανταρτζή)
ΣτΕ 4471/2015 Τμ. Ε΄ [Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης – Απαγόρευση ανακλήσεως – Ενστάσεις]
ΣτΕ 3058/2015 Τμ. Ε΄ [Τροποποίηση ΓΠΣ δήμου Αθηναίων – Μεταβολή ΒΙΟΠΑ Προμπονά σε ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση]
ΣτΕ 3047/2015 Τμ. Ε΄ [Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου – Μετατροπή ΚΧ σε οικοδομήσιμο για αποζημιωτικό σκοπό]
ΣτΕ 1681/2015 Τμ. Ε΄ [Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης – Εισφορά σε γη – Εκτίμηση αξίας ακινήτων]
ΣτΕ 1497/2015 Τμ. Ε΄ [Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης – Απαγόρευση επανόδου]

Εκτός σχεδίου δόμηση      

ΣτΕ 415/2016 Τμ. Ε΄ [Οικιστική εκμετάλλευση ακινήτου εκτός σχεδίου – Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς – Ιδιοκτησία – Σύνταγμα]
ΣτΕ 4046/2015 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις επέκτασης οικισμών στην Αττική – Συγκρότημα τουριστικών κατοικιών στη χερσόνησο Λαυρεωτικής]

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη      

ΣτΕ Ολ 4310/2015 [Επιστρεπτέα αποζημίωση λόγω ανακλήσεως συντελεσμένης απαλλοτριώσεως]
ΣτΕ 534/2016 Τμ. Στ΄ [Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ ΕΟΤ εντός ορίων αιγιαλού στον δήμο Μηλεών Ν. Μαγνησίας]
ΣτΕ 4489/2015 Τμ. Ε΄ [Αυτοδίκαιη ανάκληση – Υποχρέωση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου – Ιδιοκτησία]
ΣτΕ 4357/2015 Τμ. Ε΄ [Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου]
ΣτΕ 3989/2015 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση παραχώρησης γηπέδου Καισαριανής στην ΠΣΕ – Συνταγματικότητα άρθρου 50 ν. 1731/1987]
ΣτΕ 3513/2015 Τμ. Στ΄ [Εν μέρει ανάκληση – Τουριστική αξιοποίηση απαλλοτριωθείσας εκτάσεως]
ΣτΕ 3254/2015 Τμ. Στ΄ [Άρση συντελεσμένης απαλλοτριώσεως – Αξιοποίηση περιοχής Κρατερού Ηρακλείου]
ΣτΕ 3165/2015 Τμ. Ε΄ [Άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως εντός εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Σπετσών]
ΣτΕ 3123/2015 Τμ. Στ΄ [Αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη δημιουργία ΟΕΔΑ δήμου Θήρας – Αρχή αναλογικότητας]
ΣτΕ 1643/2015 Τμ. Στ΄ [Ανάκληση απαλλοτρίωσης Αλυκών Αναβύσσου για μη εκπλήρωση του σκοπού]
 

Αυθαίρετη δόμηση      

ΣτΕ 697/2016 Τμ. Ε΄ [Οικειοθελής παράδοση αυθαιρέτου εντός δάσους – Απαλλαγή από ειδική αποζημίωση]
ΣτΕ 519/2016 Τμ. Ε΄ [Αυθαίρετα σε δάσος – Οικειοθελής παράδοση – Πρωτόκολλο – Απαλλαγές]
ΣτΕ 4069/2015 Τμ. Ε΄ [Αυθαίρετες τουριστικές εγκαταστάσεις ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Λαγονήσι Ν. Αττικής]
ΣτΕ 3984/2015 Τμ. Ε΄ [Εκτέλεση τεχνικών έργων σε αιγιαλό – Πρωτόκολλο κατεδάφισης]
ΣτΕ 2881/2015 Τμ. Ε΄ [Καθαίρεση αυθαίρετης περίφραξης και μαντρότοιχου – Προστασία ρεμάτων]
ΣτΕ 1483/2015 Τμ. Ε΄ [Αλλαγή χρήσεως ακινήτου – Έκθεση αυτοψίας – Έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας]

Κανόνες δόμησης – Οικοδομική        

ΣτΕ 3026/2015 Τμ. Ε΄ [Επικίνδυνες οικοδομές – Διαδικασία διάγνωσης – Αποκατάσταση – Καταλογισμός δαπανών]
ΣτΕ 1678/2015 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση οικοδομικού συγκροτήματος σε επέκταση σχεδίου πόλεως – Επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις]
ΣτΕ 1442/2015 Τμ. Ε΄ [Αναθεώρηση οικοδομικής αδείας – Οικοδομή με pilotis – Τακτοποίηση οικοπέδων]
ΣτΕ 4439/2014 Τμ. Ε΄ [Ανέγερση οικοδομών με υπόγειο – Νόμιμες αποστάσεις οικοδομών]

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δάση – Δασικές εκτάσεις    

ΓνωμΝΣΚ 274/2014 Τμ. Β1 [Δασική ιδιοκτησία – Προσδιορισμός ακινήτων στην πώληση κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο και τον Αστικό Κώδικα] (παρατηρήσεις Χ. Πουλάκος)   

 

Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) (επιμ. Γιάννης Γούναρης)

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Περιβάλλον    

Κατάλογος ζωνών κοινοτικής σημασίας   

C‑399/2014 απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2016 Grüne Liga Sachsen eV κ.λπ. κατά Freistaat Sachsen

Προστασία αγρίων πτηνών  

C-141/2014 απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Επεξεργασία αστικών λυμάτων    

C-398/2014 απόφαση της 28ης Ιανουαρίου 2016 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

Μέτρα κατά της γρίπης των πτηνών  

Τ-817/2014 απόφαση της 17ης Μαρτίου 2016 Zoofachhandel Züpke GmbH κ.λπ. κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χημικά προϊόντα    

C-472/2014 απόφαση της 17ης Μαρτίου 2016 Canadian Oil Company Sweden AB κατά Riksåklagaren (προδικαστική παραπομπή)

.

______________________________________________

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, http://www.nbonline.gr/journalΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: