Διημερίδα: «Φυτείες Ταχυαυξών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας για θερμικές χρήσεις»

Untitled1_001

Η χρήση της βιομάζας ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Γενικός στόχος του έργου SRCplus, που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη’ (Κωδ. Συμβολαίου IEE/13/574), είναι να υποστηρίξει και να επιταχύνει την παραγωγή βιομάζας από Φυτείες Ταχυαυξών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου, με την υλοποίηση διαφόρων δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τους βασικούς τοπικούς παράγοντες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη δημιουργία και ανάπτυξη τέτοιων φυτειών.

Το Τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ και ο ΕΛΓΟ – ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) διοργανώνουν διημερίδα με τίτλο:

“Φυτείες Ταχυαυξών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας για θερμικές χρήσεις” 

η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου 2016, στην συνεδριακή αίθουσα “Λεωνίδας Λιάκος”, στις εγκαταστάσεις ΕΛΓΟ – ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ), στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν:

  • Είδη δασικών δέντρων για παραγωγή ξυλώδους βιομάζας
  • Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή των φυτειών 
  • Αειφόρος παραγωγή ξυλώδους βιομάζας 
  • Ενεργειακή αξιοποίηση της ξυλώδους βιομάζας 
  • Ιδιότητες και ποιότητα ξυλωδών στερεών βιοκαυσίμων 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές δημοσίων εκτάσεων, αγρότες, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, επαγγελματίες/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα (23 Ιουνίου) καθώς και σε παραγωγούς καυσίμων βιομάζας και χρήστες βιομάζας, κατασκευαστές λεβήτων/συστημάτων παραγωγής ενέργειας (24 Ιουνίου).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής (απόκτηση εμπειρίας) στη διημερίδα. Στοιχεία για το έργο SRCplus παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.srcplus.eu

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν (στους οργανωτές) συμπληρωμένη τη σχετική φόρμα εγγραφής μέχρι τις 21/06/2016.

Πληροφορίες:
Δρ. Σπανός Κωνσταντίνος
Tηλ.: 2310 461172 (εσωτ.207)
Fax: 2310 461341
E-mail: kspanos@fri.gr

Ιωάννης Ελευθεριάδης
Tηλ.: 210 6603384
Fax: 210 6603301
E-mail:joel@cres.gr

Γιούλη Τρικάτσουλα
Tηλ.: 210 6603391
Fax: 210 6603301
E-mail:jtrik@cres.gΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: