Επιβολή κυρώσεων του Κανονισμού (EE) για την εισαγωγή παράνομης ξυλείας

EUTR_KANONISMOS_XULEIAS

Τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της ΕΕ [Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 – (European Union Timber Regulation – EUTR)], σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον Κανονισμό αυτό. Όπως επισημαίνεται, προκύπτει ξεκάθαρα μια πολύ ικανοποιητική εικόνα για την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της ΕΕ από τα κράτη μέλη στην πράξη, η οποία μάλιστα τείνει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στο εγγύς μέλλον. Ειδικότερα, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν ήδη προβεί στην έκδοση αυστηρών προειδοποιήσεων προς δύο εταιρείες, οι οποίες δεν πληρούν τις απαιτήσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό (FW214), θέτοντας έτσι σε εφαρμογή και το κυρωτικό σκέλος του Κανονισμού, τρία χρόνια μετά τη θέση του σε ισχύ.

Οι σχετικές παραβάσεις αφορούσαν πλημμελείς ελέγχους εισαγόμενης ξυλείας, που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ξυλείας. Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που ανακοινώθηκαν σχετικά με τον Κανονισμό, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θεωρούν αυτομάτως αξιόπιστες χώρες που εξάγουν ξυλεία υψηλού κινδύνου. Εν προκειμένω, οι μεν Σουηδικές αρχές απαίτησαν από εταιρεία εισαγωγής, να λάβει περαιτέρω μέτρα περιορισμού του κινδύνου από την εισαγόμενη ξυλεία εντός τριών μηνών, διαφορετικά θα πρέπει να της επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει σχετικά ο Κανονισμός Ξυλείας. Η υπόθεση αφορούσε εισαγωγές ξύλινων δαπέδων κατασκευασμένων στην Ταϊλάνδη από ξυλεία, η οποία είχε υλοτομηθεί στη Μιανμάρ.

Από την άλλη πλευρά, στις Κάτω Χώρες, οι αρχές επέβαλαν κυρώσεις σε ολλανδική εταιρεία εισαγωγών ξύλου για ποσότητα ξυλείας που εισήχθη στη χώρα από έναν προμηθευτή από το Καμερούν. Η ολλανδική εισαγωγική εταιρεία καλείται να πληρώσει πρόστιμο για μη συμμόρφωση όσον αφορά το σύστημα ελέγχων που καθιερώνει ο Κανονισμός για κάθε κυβικό μέτρο ξυλείας που διατίθεται στην αγορά, εκτός αν αποδείξει τη μη ενοχή της. Μάλιστα οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν επίσημα ότι δεν αρκούνται στην επιβολή αυτών των διοικητικής μορφής κυρώσεων, αλλά ζήτησαν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να διερευνήσει και τυχόν συνδρομή ποινικής ευθύνης των υποχρέων στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι αρκετοί φορείς και κοινωνικές ομάδες του Καμερούν απηύθυναν πρόσφατα έντονη έκκληση προς την ΕΕ για αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού EUTR καθώς, όπως υποστήριξαν, το καθεστώς προστασίας που καθιερώνει έχει ευεργετικές συνέπειες και στα κράτη – εξαγωγείς, διασφαλίζοντας τη δασική ιδιοκτησία και οδηγώντας στην υιοθέτηση περισσότερο υπεύθυνων πολιτικών διαχείρισης των δασών και του περιβάλλοντος εν γένει. Το Καμερούν έχει υπογράψει, χωρίς ακόμα να έχει τεθεί σε ισχύ, μια εθελοντική συμφωνία συνεργασίας (VPA) με την ΕΕ για τον καθορισμό ενός «συστήματος επαλήθευσης της νομιμότητας», του οποίου η ορθή εφαρμογή αναμένεται ότι θα διευκολύνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο να ανταποκριθούν περισσότερο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της δέουσας επιμέλειας κατά τους ελέγχους που απαιτεί ο Κανονισμός EUTR.

Τον περασμένο Μάρτιο, εννέα κορυφαίοι Οργανισμοί για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών, συμπεριλαμβανομένου του Fern, τέθηκαν υπέρ της ενίσχυσης της εφαρμογής του EUTR και της παροχής δεσμεύσεων από την επίσημη πολιτική των κρατών μελών για τη θέση σε ισχύ της εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας (VPA), ως βασικών εκφράσεων και εργαλείων εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας της ΕΕ, της διακυβέρνησης και των πολιτικών για το εμπόριο.

[πηγή: http://www.fern.org/node/6042 ]

dasarxeio.com

xuleia

Σήμανση ξυλείας στο Καμερούν (Marc Vandenhaute για FAO Δασών μέσω Flickr)ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: