4 συμβάσεις στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

ergas

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου: «Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και στους καστανεώνες της χώρας για το έτος 2016- Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, και ειδικότερα: τέσσερα (4) άτομα πτυχιούχους του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή του Τμήματος Γεωπονίας ή επιστήμονες με ειδίκευση στη Μυκητολογία (που να αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο) με αντικείμενο την παρασκευή και προμήθεια 408.351 μυκητικών εμβολίων για την βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς.

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή του Τμήματος Γεωπονίας ΑΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς ειδικότητας και μεταπτυχιακός τίτλος στη Μυκητολογία

– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην παρασκευή μυκητικών εμβολίων για την βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς. Οι υποψήφιοι θα αρχίσουν την επόμενη της υπογραφής των συμβάσεων την εργαστηριακή παρασκευή της παραπάνω ποσότητας μυκητικών εμβολίων. Για τον λόγο αυτό, η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει του χρόνου εμπειρίας και οι υποψήφιοι με την μεγαλύτερη εργαστηριακή εμπειρία θα προτιμηθούν.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 13/7.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

http://www.e-dimosio.gr/

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: