ΠΟΓΕΔΥ: Στελέχωση υπηρεσιών με γεωτεχνικό προσωπικό

geotexnikoi_pogedy

Με αφορμή νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που συζητείται αυτές τις ημέρες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και περιλαμβάνει  ρυθμίσεις που απαγορεύουν εφεξής τη δόμηση εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, εκατέρωθεν των οδικών αξόνων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου.

Η ΠΟΓΕΔΥ επισημαίνει ότι η προστασία, η διατήρηση και η διαφύλαξη του μη ανανεώσιμου και συνταγματικά κατοχυρωμένου φυσικού πόρου της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, ο οποίος αποτελεί κοινωνικό αγαθό με σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», είναι ιδιαίτερα σημαντική γιαυτό και θεωρεί θετική την προτεινόμενη ρύθμιση. 

Αυτό που τονίζει στην ανακοίνωση της η ΠΟΓΕΔΥ είναι η ανάγκη στελέχωσης με Γεωτεχνικό Προσωπικό όλων των κλάδων, των τραγικά υποστελεχωμένων Γεωτεχνικών Δομών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με ουσιαστικό και αποτελεσματικό για τον πρωτογενή Τομέα η νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία «Γεωργικής Γης Υψηλής παραγωγικότητας».

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΠΟΓΕΔΥ

pogedy

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, το οποίο συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής με τον τίτλο «πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/Ε.Ε., τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη και άλλες διατάξεις», συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις που απαγορεύουν απαγορεύει εφεξής τη δόμηση στη γεωργική γη, εκατέρωθεν των οδικών αξόνων.

Αναλυτικότερα,
Με το άρθρο 50 του Νομοσχεδίου καταργούνται οι σχετικές διατάξεις προηγούμενου νόμου (Ν.4178/2013) που κατά παρέκκλιση παρείχαν τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης στη γη υψηλής παραγωγικότητας και εφεξής επιτρέπεται σε υφιστάμενα κτήρια η αλλαγή χρήσης, μόνον αν εξυπηρετείται η αγροτική δραστηριότητα.

Στη σχετική προσθήκη αναφέρεται: «Νομίμως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας με πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς, ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα δημοτικών οδών, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Στα παραπάνω ακίνητα δεν επιτρέπεται η ανανέωση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης στην περίπτωση που η αρχική δεν έχει υλοποιηθεί. Στα ήδη υφιστάμενα κτήρια επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους, καθώς και η λήψη και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, αδειών λειτουργίας και αδειών εγκατάστασης, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης και έκδοση νέας έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για τα εν λόγω ακίνητα μετά τη δημοσίευση του παρόντος, λαμβάνει χώρα κατόπιν γνωμοδότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), αποκλειστικά προς τον σκοπό υλοποίησης Αγροτικής Δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3874/2010, όπως ισχύει, καθώς και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Αιτήσεις έκδοσης αδειών έγκρισης και αδειών δόμησης που έχουν κατατεθεί νομίμως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται βάσει των καταργούμενων διατάξεων ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος».

Η ΠΟΓΕΔΥ έχει τεκμηριωμένα εκφράσει την άποψη για τη λήψη μέτρων προστασίας της γης υψηλής παραγωγικότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε θετική την προτεινόμενη ρύθμιση Για την ομοσπονδία μας είναι ιδιαίτερα σημαντική η προστασία, η διατήρηση και η διαφύλαξη του μη ανανεώσιμου και συνταγματικά κατοχυρωμένου φυσικού πόρου της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, ο οποίος αποτελεί κοινωνικό αγαθό με σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οφείλουμε όμως κινούμενοι συνδικαλιστικά στο ίδιο θετικό πλαίσιο και αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της ύπαρξης όχι μόνο νομοθετικών ρυθμίσεων (μιας και νόμοι υπάρχουν αλλά το ζητούμενο είναι η εφαρμογή τους) να αποδεχτεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ την ανάγκη σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το νομικό πλαίσιο και να εξασφαλίζεται η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, να τονίσουμε τη σημασία στελέχωσης με Γεωτεχνικό Προσωπικό όλων των κλάδων, των τραγικά υποστελεχωμένων Γεωτεχνικών Δομών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με ουσιαστικό και αποτελεσματικό για τον πρωτογενή Τομέα, η νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία «Γεωργικής Γης Υψηλής παραγωγικότητας».

.

.

.ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: