Γεωπληροφορικός χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος του έργου LIFE NATURA THEMIS

Σχετικά με το LIFE NATURA THEMIS

Το έργο LIFE NATURA THEMIS απευθύνεται κυρίως σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόρους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και στελέχη-υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που ευθέως εμπλέκονται με τη δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Οι πληροφορίες και το υλικό που θα συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια του έργου και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα στηρίξει την ευαισθητοποίηση των έμμεσα εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή τον αγροτικό πληθυσμό που δραστηριοποιείται στις περιοχές NATURA 2000, επαγγελματίες του τουρισμoύ και τη δημοσιογραφική κοινότητα του νησιού.

Το αντικείμενο του έργου LIFE «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» (Ακρωνύμιο έργου: LIFE NATURA THEMIS) είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Κρήτης για τη ζημία που προκαλούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην άγρια ζωή και τη βιοποικιλότητα του νησιού, καθώς και η γνωριμία των πολιτών με την έννοια της «περιβαλλοντικής ευθύνης» και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε σχέση με τη φύση και το περιβάλλον, ιδιαίτερα δε σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Η ανάγκη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου, προέκυψε έπειτα από τη διαπίστωση ότι τόσο οι πολίτες όσο και αρκετοί εμπλεκόμενοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι δεν είναι εξοικειωμένοι με το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών και με τις έννοιες της βιοποικιλότητας, της προστασίας περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής ζημίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Στόχοι του LIFE Natura Themis είναι:

Η  συνειδητοποίηση από μέρους των φορέων αλλά και των πολιτών ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι ένα ξεχωριστό πεδίο ποινικού δικαίου και ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας.

Η τεκμηρίωση ενώπιον των εμπλεκομένων φορέων, ότι η ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου προάγει την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς εξασφαλίζει την ορθή χρήση των περιβαλλοντικών πόρων.

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ομάδες άμεσα εμπλεκόμενες με το έργο, ώστε να ενσωματώσουν θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας και αποφυγής της περιβαλλοντικής ζημίας, να προλαμβάνουν και να διώκουν αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα, και να προβαίνουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον.

Η επιδίωξη της αλλαγής στάσης των υπαλλήλων και των πολιτών αναφορικά στη δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος και την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας.

Γεωπληροφορικός χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος

map_life_themis

Στις κυριότερες δράσεις του έργου LIFE NATURA THEMIS περιλαμβάνεται και η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων, με στοιχεία από αστυνομικά τμήματα, το λιμενικό σώμα, πρωτοδικεία και διοικητικές υπηρεσίες με προανακριτικές αρμοδιότητες και η απεικόνιση τους σε έναν γεωπληροφορικό χάρτη περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Στο γεωπληροφορικό χάρτη αναρτώνται οι υποθέσεις δίωξης των εγκλημάτων κατά των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που γίνονται γνωστές στις περιοχές NATURA 2000.

Σκοπός της ανάρτησης στοιχείων στο γεωπληροφορικό χάρτη 
Η ομάδα του LIFE THEMIS πιστεύει βαθιά, ότι με το γεωπληροφορικό χάρτη, εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στον τομέα της δίωξης, της πρόληψης και της καταστολής. Ο χάρτης συμβάλλει,
στον καλύτερο προγραμματισμό των ελέγχων, στην ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των εγκληματικών πράξεων, στην πρόβλεψη της τέλεσης εγκληματικών πράξεων, στη διυπηρεσιακή συνεργασία των διωκτικών αρχών, στην ευαισθητοποίηση των κοινωνιών και στην αποτελεσματικότερη δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Σχετικότητα αποτελεσμάτων
Η ομάδα του LIFE THEMIS γνωρίζει ότι οι υποθέσεις δίωξης που καταχωρούνται επίσημα στις Εισαγγελίες των κατά τόπω Πρωτοδικείων, αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνόλου των υποθέσεων υποβάθμισης που πραγματικά λαμβάνουν χώρα. Η ομάδα του LIFE THEMIS επίσης γνωρίζει ότι αν μια Υπηρεσία είναι περισσότερο αποτελεσματική από μια άλλη, τα στοιχεία που θα προσκομίσει θα εμφανίσουν αυξημένα ποσοστά στο πεδίο δραστηριότητάς της, χωρίς απαραίτητα αυτό να αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της δίωξης των αντίστοιχων εγκλημάτων. Με την επιφύλαξη της “ουσιαστικής πραγματικότητας”, δηλαδή των εγκλημάτων που καταγράφονται και των εγκλημάτων που πραγματικά τελούνται, η ομάδα του LIFE THEMIS, συλλέγει και καταγράφει τις υποθέσεις που επίσημα κοινοποιούνται από τις αρμόδιες προανακριτικές αρχές με σκοπό, να «φωτογραφίσει», να κάνει μετρήσιμο, να αποτυπώσει για πρώτη φορά ποσοτικά το περιβαλλοντικό έγκλημα στην Κρήτη.

Μέθοδος καταχώρησης
Τα δεδομένα προέρχονται από στοιχεία που κοινοποιούνται από επιλεγμένες δημόσιες υπηρεσίες με προανακριτικές αρμοδιότητες (π.χ. Δνση Δασών, Αστυνομία, κλπ). Ο χάρτης επικαιροποιείται διαρκώς σε συνάρτηση με τη ροή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες προς τους Συντονιστές. Ο χρήστης ενημερώνεται για το ποσοστό καταγραφής των υποθέσεων. Δεν καταχωρούνται ανεπίσημες καταγγελίες, προφορικές αναφορές και πληροφορίες που δίδονται ανώνυμα. Η σήμανση των τοποθεσιών γίνεται κατά προσέγγιση. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες φυλάσσονται σε έγγραφη μορφή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Δείτε το γεωπληροφορικό χάρτη ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.lifethemis.euΚατηγορίεςΘήρα, Νομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: