’Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2016 στο ν. Φθιώτιδας

logo dasikis

Ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας ότι υλοποιείται το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Ν. έτους 2016, με σκοπό να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, το αγροτικό περιβάλλον,  από τους πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και  ειδικότερα από πυρκαγιές, καταπατήσεις ,εκχερσώσεις, παράνομη θήρα, καθώς επίσης ο έλεγχος διενέργειας παράνομων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων, σύμφωνα και με την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(Ε.Ε) αριθμ.995/2010] και FLEGT [Καν.(Ε.Κ.) ΑΡΙΘΜ.2173/2005].

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τέλους του έτους, τα κατά τόπους Δασαρχεία (Λαμίας, Σπερχειάδας, Αταλάντης) καθώς και η Διεύθυνση Δασών θα λειτουργούν  από 07.00 έως 15.30 σε πλήρη σύνθεση, από 15.30 έως 22.00 με ειδικά συνεργεία (ομάδες επιφυλακής) και με προγραμματισμένα εποχούμενα περίπολα, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (καθημερινές-Κυριακές-Αργίες).

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις Δασικές Αρχές είναι:
Δασαρχείο Λαμίας: 22310 – 22319,
Δασαρχείο Σπερχειάδας: 22360 – 43695,
Δασαρχείο Αταλάντης: 22330 – 22171 & 22268 και
Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας: 22310 – 53021

Καλούνται όλοι οι φορείς και οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, να συνδράμουν τις προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων που συγκροτούν τις ομάδες επιφυλακής, ώστε να αποτραπούν όποιες προσπάθειες  καταστροφής των δασών, των δασικών και αγροτικών εκτάσεων  του Νομού μας.

Ο νόμιμος τρόπος απόληψης και διακίνησης δασικών προϊόντων κατά περιοχή καθορίζεται από Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια κατά τόπους Δασαρχεία του Νομού, στα οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος.

Επισημαίνεται τέλος ότι, οι παραβάτες αλλά και όσοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν ελέγχονται και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις Δασικής και της εν γένει νομοθεσίας, τα δε παρανόμως υλοτομημένα ή συλλεγμένα προϊόντα, όπως επίσης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα (εργαλεία, οχήματα κ.λ.π.) κατάσχονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: