«Η κλιμακωτή λήξη της κυνηγητικής περιόδου ενοχλεί και συγχύζει: πτηνά, κυνηγούς και φύλακες»

oikologoi prasinoi

Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαπιστώνουν με έκπληξη το γεγονός ότι η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών σχετικά με την έκδοση της νέας ρυθμιστικής θήρας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ δεν λαμβάνει υπόψη της (ούτε καν αναφέρει) το πρόσφατο πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι που αναφέρεται ειδικά στη Ρυθμιστική.

Όπως αναφέρουν στη ανακοίνωση που εξέδωσαν, θεωρούν ως μεγάλη παράλειψη το γεγονός ότι δεν συζητήθηκαν ούτε λήφθηκαν υπόψιν οι απόψεις του συνόλου σχεδόν των φορέων που ασχολούνται με την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στη χώρα μας που διατυπώθηκαν και καταγράφονται στο τελικό Πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι,σύμφωνα με τις οποίες είναι απαίτηση η αναθεώρηση των ημερομηνιών λήξης της κυνηγετικής περιόδου και η κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών για θηλαστικά και πτηνά (βλ. σελίδες 10 & 23 πορίσματος της ομάδας εργασίας (Αναλυτικά οι φορείς των οποίων οι απόψεις δεν λήφθηκαν υπόψιν στο τέλος του ΔΤ).

Επιπλέον, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών αγνόησε εντελώς τις επισημάνσεις ότι υπάρχει πρόβλημα σύγχυσης και επικάλυψης βιοτόπου των ειδών των οποίων το κυνήγι λήγει σε διαφορετικές ημερομηνίες και δέχτηκε την προφορική δήλωση των κυνηγών ότι αυτό δεν ισχύει.

Με βάση το γεγονός αυτό,  και επειδή ζητούμενο από το Εθνικό Συμβούλιο Δασών είναι η εμπεριστατωμένη επιστημονική τεκμηρίωση /εισήγηση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό, με βάση και τη βασική Αρχή της Προφύλαξης, οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν να επαναληφθεί η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δασών και να ληφθούν υπόψιν τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία στην απόφαση του όσον αφορά στην κατάργηση των κλιμακούμενων ημερομηνιών.

Συγκεκριμένα, οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν μπορούν να δεχθούν μια απόφαση, η οποία  γνωμοδοτεί υπέρ της κλιμακούμενης λήξης της θηρευτικής περιόδου για τρία είδη πάπιας και τέσσερα είδη τσίχλας, εφόσον:

  • Η ίδια η απόφαση μιλάει για έλλειψη εμπεριστατωμένων μελετών
  • Δύο από τους τέσσερεις εμπειρογνώμονες οι οποίοι κλήθηκαν προς παροχή πληροφοριών δήλωσαν ρητώς ότι το κυνήγι για όλα τα υδρόβια είδη πουλιών θα πρέπει να λήγει στις 31 Ιανουαρίου, αλλά και 
  • Οι σχετικές μελέτες που έχουν αναρτηθεί και αφορούν την «επίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρεύσιμων και μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας» δεν εξετάζουν τα θηρεύσιμα είδη σε ομάδες και δεν ακολουθούν τη διαδικασία ελέγχου της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 7, παράγραφος 4 της οδηγίας) και του σχετικού εγγράφου κατευθύνσεων για την θήρα (Σχήμα 4: Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της συµβατότητας κλιµακούµενων θηρευτικών περιόδων για τα είδη πτηνών του παραρτήµατος II). Αντίθετα, τα τελικά συμπεράσματα που αφορούν τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης λήξεως είναι αποτέλεσμα «αντιγραφής – επικόλλησης» από έτος σε έτος,

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουν -όπως ανέφεραν κι σε προηγούμενη ανακοίνωση τους: η νέα Ρυθμιστική για το κυνήγι θα πρέπει να εφαρμόζει τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία διαφορετικές ημερομηνίες λήξης της κυνηγετικής περιόδου μπορούν να καθορίζονται  μόνο αν έχουν υπάρξει επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος όχλησης των υπόλοιπων ειδών αλλά και σύγχυσης μεταξύ ομοειδών.


Φορείς των οποίων οι απόψεις στον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι δεν λήφθηκαν υπόψιν:

Σχετικά με την αναθεώρηση ημερομηνιών λήξης κυνηγετικής περιόδου (WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Το Ποτάμι, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Φορείς Διαχειρίσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Οικολόγοι Πράσινοι, κος Αρτ. Βάσιος).

Σχετικά με την κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών για θηλαστικά και πτηνά (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, WWF Ελλάς, Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Οικολόγοι Πράσινοι, κος Αρ. Βάσιος, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου- κος Τρ. Ακριώτης-Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων). Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θήρας των θηλαστικών να είναι κοινές (Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας).

http://www.ecogreens-gr.orgΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: