Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για την νέα ρυθμιστική θήρας

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, θεωρεί αποδεκτή τη δεδομένη χρονική στιγμή την κλιμακούμενη ημερομηνία λήξης για τα δύο (2) είδη πάπιας: σφυριχτάρι (Anas penelope), σουβλόπαπια (Anas acuta) καθώς και τη φαλαρίδα (Fulica atra). Αντιθέτως, όμως, δεν θεωρεί αποδεκτή την κλιμακούμενη ημερομηνία λήξης για την Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) λαμβάνοντας υπόψη την ομοιότητα αυτής με την νανόχηνα ( Anser erythropus) και επομένως του ενδεχομένου κινδύνου σύγχυσης με την τελευταία, για την οποία ισχύει πλήρη απαγόρευση θήρας. 

Kunigos oplo

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών (Τ.Σ.Δ.) συνεδρίασε στις 2/8/2016 προκειμένου να γνωμοδοτήσει, μεταξύ άλλων, για  την προτεινόμενη κλιμακούμενη ημερομηνία λήξης της θήρας στα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά, με την προς υπογραφή ρυθμιστική διάταξη Θήρας. Αρμόδιος εισηγητής ορίστηκε ο κ. Μπόκαρης Νικόλαος, προϊστάμενος του τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ. Επίσης, για την παροχή πληροφοριών – απόψεων, το Τ.Σ.Δ. κάλεσε μια σειρά από εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους φορέων (ΑΠΘ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ορνιθολογική, ΚΣΕ, Φορείς Διαχείρισης), οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους και τα επιχειρήματά τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθέτηση όλων των μέλη επί του ζητήματος, ο Τ.Σ.Δ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που έχει σήμερα στη διάθεσή του, το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών για είδη που δεν διατρέχουν εμφανή κίνδυνο συγχύσεως με άλλα είδη, συνιστά αποδεκτή κλιμακούμενη λήξη χωρίς να προκαλεί δυσμενή και μη αναστρέψιμη αρνητική επίδραση και όχληση.

Tο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, θεωρεί αποδεκτή τη δεδομένη χρονική στιγμή την κλιμακούμενη ημερομηνία λήξης για τα δύο (2) είδη πάπιας: σφυριχτάρι (Anas penelope), σουβλόπαπια (Anas acuta) καθώς και τη φαλαρίδα (Fulica atra). Αντιθέτως, όμως, δεν θεωρεί αποδεκτή την κλιμακούμενη ημερομηνία λήξης για την Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) λαμβάνοντας υπόψη την ομοιότητα αυτής με την νανόχηνα (Anser erythropus) και επομένως του ενδεχομένου κινδύνου σύγχυσης με την τελευταία, για την οποία ισχύει πλήρη απαγόρευση θήρας, καθώς επίσης και την ευνόητη ανάγκη ενιαίου ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της λήξης της θηρευτικής δραστηριότητας στους βιοτόπους τους.

Εκτός των ανωτέρω, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική διάταξη Θήρας άπτεται πολλών επιστημονικών και τεχνικών παραμέτρων που λόγω του ζωντανού περιβάλλοντος της φύσης μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, εξελίσσονται και μεταβάλλονται, δεν είναι δυνατόν σε πολλές περιπτώσεις να ποσοτικοποιούνται επακριβώς, θεωρεί ότι θα πρέπει να υφίσταται συνεχής έλεγχος, εποπτεία, έρευνα και μελέτη καταλήγοντας σε αξιόπιστα και αντικειμενικώς αποδεκτά στοιχεία που να διαμορφώσουν ένα ασφαλής τεχνικό πλαίσιο λήψης απόφασης.

Επιπλέον, θεωρεί ότι η διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και σχετικούς με την άγρια πανίδα φορείς, θα πρέπει να συνεχιστεί σε τακτές συσκέψεις κατά την ερχόμενη χρονική περίοδο, που θα καθοριστούν από την αρμόδια Δ/νση της υπηρεσίας.

Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών θεωρεί ότι θα πρέπει στην παρούσα ρυθμιστική διάταξη θήρας να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις περιοχές που επλήγησαν από τις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές (Δερβενοχώρια, Ρόδος, Χίος, Βόρεια Εύβοια).

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: