Πρώτος κατάλογος της ΕΕ για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη συνιστούν σοβαρό και αυξανόμενο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν σημαντική αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας, προκαλώντας οικονομική και κοινωνική ζημία που κοστίζει στην ευρωπαϊκή οικονομία πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο κανονισμός της ΕΕ για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, παρέχει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, την οικονομία και την ανθρώπινη υγεία. Στο επίκεντρο του εν λόγω κανονισμού βρίσκεται ένας κατάλογος ειδών, με τα είδη που προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρη την Ένωση, ο οποίος εγκρίθηκε από επιτροπή αντιπροσώπων των κρατών μελών.

«Ο κατάλογος της Ένωσης περιλαμβάνει 37 είδη που μπορούν να προκαλέσουν ζημία σε τέτοια κλίμακα που να δικαιολογείται η λήψη ειδικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ»

Ο αποκαλούμενος «κατάλογος της Ένωσης» βάζει στο στόχαστρο είδη που προκαλούν σε τέτοιο βαθμό ζημίες στα πληγέντα κράτη μέλη, ώστε να δικαιολογείται η λήψη ειδικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα είδη περιλαμβάνονται στον κατάλογο μόνον εάν τα μέτρα είναι πιθανό να αποτρέψουν, να ελαχιστοποιήσουν ή να μετριάσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις τους. Ένα άλλο υποχρεωτικό κριτήριο για τη συμπερίληψη ενός είδους στον κατάλογο είναι η ύπαρξη μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης αξιολόγησης κινδύνου.

Ο πρώτος κατάλογος της Ένωσης με 37 είδη εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2016. Περιλαμβάνει γνωστά χωροκατακτητικά είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως η βαλτογαρίδα Procambrus clarkii από τη Βόρεια Αμερική, η σφήκα Vespa velutina από την Ασία και ο υδροϋάκυνθος Eichornia crassipes από τη Νότια Αμερική, καθώς και πιο διακριτά αλλά και εξαιρετικά χωροκατακτητικά και επιζήμια είδη όπως το αφρικανικό σγουρό υδρόβιο φυτό Lagarosiphon major.

Τι συμβαίνει τώρα;

Μόλις ένα είδος περιληφθεί στον κατάλογο της Ένωσης, ο κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη και την ΕΕ να λάβουν τρεις τύπους μέτρων:

  • Μέτρα πρόληψης με στόχο να σταματήσει η εκούσια ή ακούσια είσοδος των ειδών στην ΕΕ
  • Μέτρα έγκαιρης ανίχνευσης και ταχείας εξάλειψης προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάστασή τους και
  • Μέτρα διαχείρισης για την εξάλειψη ή τουλάχιστον τον περιορισμό των ήδη εγκατεστημένων ειδών.

Προβλέπονται τακτικές ενημερώσεις του καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων κινδύνου των νέων ειδών.

Μάθετε περισσότερα: Χωροκατακτητικά ξένα είδη


ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: