Ανακοίνωση του Δασάρχη Πύργου για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου

kunhgi skulia

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου 2016-2017 και τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 143543/2140/10-08-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα : «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδος 2016-2017»  που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2536/τ. Β΄/17-08-2016, θα θέλαμε κατ’ αρχήν να ευχηθούμε σε όλους τους κυνηγούς καλά και ασφαλή κυνήγια και να καλέσουμε τους φίλους κυνηγούς να τηρούν όλους τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους τους και στις ξένες περιουσίες που τους φιλοξενούν. Επίσης να δέχονται ευχαρίστως με ευγένεια τους ελέγχους που θα διενεργούνται από τα ελεγκτικά αστυνομικά και δασικά όργανα.

Η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 123620/18-08-2016 (ΑΔΑ : ΩΧ0ΨΟΡ1Φ-ΞΗΞ) Ρυθμιστική Διάταξη Κυνηγιού και  καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τόσο σε συνεργασία με τους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους όσο και σε μεμονωμένους κυνηγούς θεωρεί τις προβλεπόμενες άδειες θήρας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα  στην υπ’ αριθμ. 138996/2043/8-8-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β´2535/17-8-2016) με θέμα : «Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2016 – 2017» και στην υπ’ αριθμ. 138989/1925/28-7-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β´2535/17-8-2016) με θέμα: «Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους».

Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι η υπηρεσία μας σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους θα βρίσκεται όλο το εικοσιτετράωρο σε επιφυλακή και θα ενεργεί συνεχείς περιπολίες και ελέγχους  ώστε η δραστηριότητα του κυνηγιού να διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που το διέπουν για να έχουμε το άριστο αποτέλεσμα.

Ο Δασάρχης Πύργου

Παναγιώτης Λάττας – MSc Δασολόγος

Πηγή: http://iliaweb.grΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: