Το «στοίχημα» της αναδάσωσης στη Κύπρο

Τον Οκτώβριο θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αποκατάστασης της καμένης γης της Σολέας. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πρόνοιες για τη διαχείριση της καμένης ξυλείας και την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων. Το ολοκληρωμένο σχέδιο θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση αυτήν τη βδομάδα

anadasosi_purkagia_kupros

Της Παυλίνας Νεόφυτου | www.sigmalive.com

Ολοκληρωμένο σχέδιο αναδάσωσης και αποκατάστασης του Δάσους «Αδελφοί» στην καμένη περιοχή στη Σολέα ετοίμασε το Τμήμα Δασών, το οποίο υπέβαλε ήδη στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και αναμένεται να οδηγηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο την τρέχουσα βδομάδα.

Το Σχέδιο αφορά στην αποκατάσταση της καμένης από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Ιουνίου γης, η οποία ανέρχεται στα 18,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και ετοιμάστηκε στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου έχοντας ως τίτλο «Σχέδιο Μεταπυρικής Διαχείρισης του Καμένου Δάσους Αδελφοί». Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται τον προσεχή Οκτώβριο.

Τι περιλαμβάνει

Το Σχέδιο αποσκοπεί στον καθορισμό των κατάλληλων χειρισμών, καθώς και στη χωρική και χρονική εκτέλεση των μέτρων, έτσι ώστε το δασικό οικοσύστημα να αναγεννηθεί και να αποκατασταθούν οι ρυθμιστικές λειτουργίες του δάσους. Περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν την πενταετία 2016 έως 2020, και αφορούν

(α) τη διάθεση και διαχείριση της καμένης ξυλείας,

(β) χειρισμούς για επαναφορά της δασικής βλάστησης στην καμένη περιοχή,

(γ) την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων,

δ) την αποκατάσταση των στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διαχείριση σημαντικών στοιχείων της χλωρίδας και πανίδας

ε) τη διατήρηση της φυσικότητας και της βιογενετικής ποικιλότητας στην περιοχή και

(στ) την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα υλοποιηθούν.

Διάθεση και διαχείριση της καμένης ξυλείας

Ο συνολικός όγκος της καμένης ιστάμενης ξυλείας ανέρχεται περίπου στα 115.000m3, ενώ ο συνολικός όγκος της ξυλείας που υπολογίζεται ότι θα εξαχθεί (στρόγγυλη και καυσόξυλα) δεν θα ξεπεράσει τα 40.000 m3. Στο πλαίσιο ορθολογικής διαχείρισης της καμένης ξυλείας έγινε πρόνοια για την παραμονή τόσο του απαραίτητου αριθμού δέντρων με τις επιθυμητές διαστάσεις, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων, όσο και αυτών που θα μείνουν στην περιοχή για σκοπούς βιοποικιλότητας.

Η διάθεση της ξυλείας έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου σε εμπόρους ξυλείας καθώς και σε πολίτες για κάλυψη των αναγκών τους σε καυσόξυλα.

Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων

antidiavrotika_fragmata

Για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, καθώς και για τη μείωση των αναμενόμενων πλημμυρικών φαινομένων θα κατασκευαστούν στην περιοχή:

α) λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια
β) κορμοφράγματα
γ) αναχώματα
δ) ξερολιθιές
ε) 5 φράγματα από δέματα αχύρου και
στ) κορμοδέματα.

Θα γίνει επίσης εδαφοκάλυψη με την υλοτομία και τη ρίψη δέντρων στο έδαφος και εδαφοκάλυψη με φυτικές ίνες και υδροσπορά. Επιπρόσθετα, θα διανοιχθούν μικροί αύλακες ενισχυμένοι με λίθους στην κάτω πλευρά πάνω σε πλαγιές. Τέλος, κατά τη διετία 2017-2018 αναμένεται να πραγματοποιηθεί καθ’ ύψος προσθήκη λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων, σε φράγματα (Gabions) που θα κατασκευαστούν το 2016.

Η εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί μέτρο ύψιστης προτεραιότητας, αφού το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να εκτελεστεί το ταχύτερο δυνατόν πριν από την έναρξη έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, τα έργα ξεκίνησαν από τις 11 Ιουλίου και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Χειρισμοί για επαναφορά της δασικής βλάστησης

Η βλάστηση στο 71,54% της καμένης έκτασης του Δάσους Αδελφοί θα επανεγκατασταθεί μέσω της φυσικής αναγέννησης του δάσους, δηλαδή από σπόρους που διαθέτει το οικοσύστημα και από πρεμνοβλαστήματα/αναβλαστήματα για ορισμένα από τα φυτικά είδη της περιοχής. Σε έκταση 11,22% θα εφαρμοστεί σπορά κατά θέσεις, στο 9,52% θα εφαρμοστεί ευρυσπορά, στο 1,22% θα γίνει διάνοιξη λάκκων και θα φυτευτούν βωλόφυτα και τέλος στο 2,38% της καμένης έκτασης θα γίνει καλλιέργεια υφιστάμενων αναβαθμίδων και θα πραγματοποιηθεί σπορά ή φύτευση. Τέλος, σημειώνεται ότι στο 4,12% της καμένης έκτασης, ο ανώροφος των συστάδων που αποτελείται από την τραχεία πεύκη δεν έχει καεί. Για την επίτευξη των πιο πάνω θα γίνει σπορά περίπου 2.000 κιλών σπόρου τραχείας πεύκης, καθώς και φύτευση 15.000-20.000 βωλόφυτων διαφόρων αυτόχθονων δασοπονικών ειδών.

Αποκατάσταση φυσικής κληρονομιάς

Για την αποκατάσταση της πανίδας, των στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των υποδομών αναψυχής προτείνεται σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και η παρακολούθηση της αναβλάστησης του υποπληθυσμού του σπάνιου ενδημικού φυτού Crocus hartmannianus (Κρόκου του Χάρτμαν), η διατήρηση δέντρων που έχουν καεί και φέρουν φωλιές αρπακτικών, η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών με ποτίστρες για πουλιά και νυχτερίδες, η δημιουργία θέσεων τροφής, η κατασκευή και συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών, η τοποθέτηση εντομοπαγίδων, η περιποίηση του αιωνόβιου «Δρυ του Λαόνα», η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα «Λημέρια της ΕΟΚΑ» και η αποκατάσταση των δύο γραμμικών μονοπατιών μελέτης της φύσης που καταλήγουν στα Λημέρια.

Μέτρα αποτελεσματικότητας

Όπως επισημαίνει το Τμήμα Δασών, η παρακολούθηση των μέτρων αποκατάστασης της περιοχής θα είναι συνεχής, θα έχει διάρκεια πέντε χρόνια, 2016-2020, και θα εκτελείται από λειτουργούς του Τμήματος Δασών. Η διαδικασία παρακολούθησης των μέτρων αποκατάστασης της καμένης έκτασης του Δάσους Αδελφοί είναι μεγάλης σημασίας και αποσκοπεί κυρίως:

α) στην αποκατάσταση και ενίσχυση τυχόν αδυναμιών που θα παρατηρηθούν στα αντιδιαβρωτικά έργα,

β) στην ενίσχυση της αναγέννησης εφόσον διαπιστωθεί πως η εξέλιξή της δεν είναι η αναμενόμενη,

γ) στην αναθεώρηση και στον καθορισμό επιπρόσθετων μέτρων σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα στην αποκατάσταση της πανίδας αλλά και των άλλων σημαντικών ειδών της χλωρίδας και

δ) στον εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με την αποκατάσταση καμένων δασικών περιοχών, ώστε σε ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον να εφαρμόζονται τα καλύτερα δυνατά μέτρα.

Πηγή: www.sigmalive.com

 ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: