Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο ΚΥΑ επί της τιμολόγησης ύδατος

save-water-save-life

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», το οποίο θεσπίζει τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003 όπως ισχύει και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το σχέδιο:

* Ενσωματώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

* Καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος.

* Ανακτά το κόστος υπηρεσιών ύδατος ευέλικτα και σταδιακά ως εργαλείο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος.

* Περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (περιβαλλοντικό τέλος) ως εγγύηση της βιώσιμης χρήσης των υδατικών πόρων.

* Ανταποδίδει το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του πράσινου ταμείου.

* Τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο.

* Αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, με ιδιαίτερη φροντίδα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

* Περιλαμβάνει μέτρα συνεχούς παρακολούθησης και σταδιακής βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος προς το κοινωνικό συμφέρον.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 1 Σεπτέμβρη 2016.

http://www.euro2day.grΚατηγορίεςΝομοθεσία, Υδατικοί πόροι

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: