Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης: Εως 30/9 η εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας

tok tok

Επειδή παρατηρείται εξαιρετικά μικρή προσέλευση των υπόχρεων εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα “Φορέων Εκμετάλλευσης” και “Εμπόρων” που προβλέπονται από την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας, η Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης, ως Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Θεσσαλονίκης, σε ενημερωτική επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς επισημαίνει ότι:

Οι σχετικές ΚΥΑ του Καν. Ξυλείας (134627/5835/2015 και 144531/4225/2016) αποσκοπούν στην αποφυγή των φαινομένων παράνομης υλοτομίας και διακίνησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης ή/και στο Μητρώο Εμπόρων είναι όλοι όσοι ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου π.χ (Δασικοί Συνεταιρισμοί, δασοκτήμονες, Ο.Τ.Α., Μονές, εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι καυσοξύλων, πέλλετ, κατασκευαστές επίπλων κ.τ.λ) οι οποίοι οφείλουν να δηλώσουν άμεσα την εταιρεία – επιχείρηση τους.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εγγραφής λήγει στις 30.09.2016

Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ  σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και μη εφαρμογής της ΚΥΑ 134627/5835/23.12.15 (ΦΕΚ 2872Β/29.12.15) προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 700 ευρώ (άρθρο 9, παρ.4).

Οι υπόχρεοι μπορούν να ενημερώνονται στον ειδικό δικτυακό τόπο του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας http://www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT) και να απευθύνονται στην υπηρεσία μας  (Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Θεσσαλονίκης) για την εγγραφή τους και κάθε άλλη διευκρίνηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: