Α. Δ. Κρήτης: Ανακοίνωση νέας παράτασης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας

xuleia xiransi

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΝΕΑΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ  ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ

«Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ)995/2010 για την Ξυλεία»

Στις 29/12/2015 δημοσιεύτηκε η αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/ΤΒ/29-12-2015)  εφαρμοστική του Κανονισμού 995/2010 της Ε.Ε. για την ξυλεία.

Στόχος του Κανονισμού είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας.

Με την παραπάνω Κ.Υ.Α. θεσμοθετείται και στη χώρα μας ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών, των μέτρων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  Ξυλείας (EUTR).

Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να εγγραφούν άμεσα σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. έμποροι και εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι καυσοξύλων, Δασικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π)

Ενημερωτικά ,σας πληροφορούμε ότι:

Φορείς εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά .

Έμποροι είναι  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά.

Τα  Μητρώα αυτά θα τηρούνται στην Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Κρήτης .

Με το παρών ενημερώνουμε τους υπόχρεους πολίτες ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στα μητρώα εμπόρων και φορέων εκμετάλλευσης έχει παραταθεί  ΕΚ ΝΕΟΥ  μέχρι την 31-10-2016  (σύμφωνα με την αριθ. 146506/5185/19-10-2016 Κ.Υ.Α)

Από την εγγραφή δεν προκύπτει  καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επισημαίνεται  η επιβολή  χρηματικού προστίμου σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει παραλείψει να εγγραφεί στα Μητρώα  μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία παράτασης εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος-υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών – Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς και στα τηλέφωνα:   2810-264950  και 2810-264949  fax:2810-264956.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: