Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών

fek

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ, εγκρίνεται η εκτέλεση των εργασιών κατάρτισης έως την κύρωση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, εντός των οποίων αυτοί θα θεωρηθούν και θα αναρτηθούν, που έχουν υποβληθεί με τις σχετικές προτάσεις, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, στις οικείες Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

table_1

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 21 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.

Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των ανωτέρω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθίστανται υπεύθυνες για την παρακολούθηση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, θεώρησης και ανάρτησης των δασικών χαρτών, που εγκρίνεται με την παρούσα.

Περιοδικές αναφορές προόδου των σχετικών εργασιών θα υποβάλλονται στις ανωτέρω υπηρεσίες από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, οι χρόνοι των υποβολής οποίων θα καθοριστούν από την Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 145198/2293/6-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3503) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: