Τα δάση παραμένουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος

Τέλος στη φημολογία περί επιστροφής της αρμοδιότητας των δασών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

famellos.jpg

Newsroom
dasarxeio.com

Τέλος στην έντονη φημολογία περί επιστροφής της αρμοδιότητας των δασών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (πρώην Υπουργείο Γεωργίας), που αναπτύχθηκε μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος και την μετακίνηση του κ. Τσιρώνη, έρχεται να δώσει η απόφαση του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού παραμένει η άσκηση των  αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, στο κ. Φάμελλο, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σταθάκη, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών καθώς και η εποπτεία του Πράσινου Ταμείου.

Πιο αναλυτικά, με την αριθμ. Υ198/16.9.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β´3722/17.11.2016), στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, με το σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, από κοινού με τον υπουργό,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή,

γ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών,

δ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή και

ε) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, από κοινού με τον υπουργό,

στ) της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, από κοινού με τον υπουργό, και

ζ) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τομέας Περιβάλλοντος, από κοινού με τον Υπουργό.

2. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορέων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ),

β) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,

γ) Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,

δ) Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής, από κοινού με τον Υπουργό,

ε) Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», από κοινού με τον υπουργό, και

στ) Πράσινο Ταμείο, από κοινού με τον υπουργό.

Σχετικό αρχείο:
Υ198 (ΦΕΚ Β´3722/17.11.2016) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 17.11.2016

follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Επικαιρότητα, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: