Διάθεση φυτών από τα δασικά φυτώρια του Δασαρχείου Σερρών

fitorio

Ανακοίνωση
Δασαρχείο Σερρών

Στο διάστημα από 10 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2017 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μόνο κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η διάθεση του δασικού φυτευτικού και πολλαπλασιαστικού υλικού από τα δασικά φυτώρια του Δασαρχείου Σερρών (δασικά φυτώρια Σερρών και Χρυσοπηγής)  για τη νέα φυτευτική περίοδο 2016-2017.

– Δωρεάν διάθεση

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού σε σχολεία, ένοπλες δυνάμεις, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελή ιδρύματα, πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους που θέλουν να πραγματοποιήσουν εθελοντική δενδροφύτευση ή για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους (αύλειου) χώρου, περιγράφονται αναλυτικά στο αριθμ. 21524/7.12.2016 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών.

– Διάθεση σε ιδιώτες 

Για τους ιδιώτες οι τιμές διάθεσης των φυτών (με Φ.Π.Α.13%) διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  1. Γυμνόριζα φυτά : 0,57 €/φυτό
  2. Φυτά σε πλαστικές θήκες ή χαρτογλαστρίδια: 0,85 €/φυτό
  3. Βωλόφυτα (φυτά σε πλαστικούς σάκους): 1,02 €/φυτό

Η πληρωμή του αντιτίμου θα γίνεται στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών (Τέρμα Ομόνοιας) μόνον κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 12:00. Με την παραλαβή της διατακτικής χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τα φυτά τις ίδιες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:00 από τα δασικά φυτώρια της Υπηρεσίας μας μέχρι την ημερομηνία έγκρισής τους. Μετά την ημερομηνία αυτή η Υπηρεσία μας δεν υποχρεούται για την χορήγησή τους.

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων δικαιούχων θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την σκοπιμότητα όπως ιεραρχείται στο κεφάλαιο Α ́ της παραπάνω σχετικής Απόφασης του ΥΠΕΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση η εξαγωγή των γυμνόριζων φυτών θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους με τη βοήθεια, επίβλεψη και υπόδειξη του αρμόδιου Δασοφύλακα και η παραλαβή των φυταρίων θα γίνεται με δικό τους μεταφορικό μέσο που θα είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα συσκευασίας (κιβώτια, λινάτσες κλπ).

Διευκρινίζεται ότι κατά τη φετινή περίοδο διάθεσης δε θα διατεθούν σε πολίτες δενδρύλλια λεύκης από το δασικό φυτώριο Στρυμόνα του Δασαρχείου Σερρών, καθώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν για καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας μας.

Οι πολίτες εκτός περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών θα υποβάλλουν το αίτημά τους στην αρμόδια τοπική Δασική Αρχή, η οποία θα μας διαβιβάζει το αίτημα και θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο.

Το έντυπο της αίτησης και ο πίνακας των ειδών των διαθέσιμων φυτών που παρατίθενται συνημμένα στο σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2321039126 (κα Μαργιούλα Αικατερίνη).

Σχετικό αρχείο:
Αριθμ. 21524/7.12.2016 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών (Αίτηση & Πίνακας διαθέσιμων φυτών)

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 07.12.2016

follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: