Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας

fitorio

Ανακοίνωση
Δασαρχείο Λάρισας

Η διάθεση του δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Δασαρχείου Λάρισας, για τη φυτευτική περίοδο 2016-2017, ξεκίνησε την Παρασκευή 09-12-2016 και λήγει στις 31-03-2017, ημέρα Παρασκευή ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων φυταρίων που υπάρχουν στο δασικό φυτώριο.

Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού γίνεται:

1. Στις δασικές υπηρεσίες, εφόσον προβλέπεται από εγκεκριμένες μελέτες αναδάσωσης, ή ορεινών υδρονομικών έργων ή αξιοποίησης δασικών βοσκοτόπων.

2.  Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας :

  • Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων    δασοτεχνικών έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις).
  • Όταν θέλουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις εφ’ όσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης.
  • Όταν θέλουν φυτά για δενδροστοιχίες και δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κ.λ.π. εφ’ όσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται έλεγχος από την αρμόδια Δασική Αρχή.

3. Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας – Δημόσια ή ιδιωτικά) και στις ένοπλες δυνάμεις για τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων τους, καθώς επίσης όταν θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία και καθοδήγηση της αρμόδιας Δασικής Αρχής σε δημόσιες δασικές εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.998/79, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.

4. Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς  συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, αυτή θα γίνεται μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ., ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση.

5.  Στα Ν.Π.Δ.Δ και Κοινωφελή ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου.

6. Στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, που θέλουν να δημιουργήσουν δενδροστοιχίες και φυσικούς αγροφράκτες γύρω από τα όρια των αγρών τους με τα αναγκαία δασοπονικά είδη (άρθρο 2 παρ.3 Ν.3208/2003). Σαν τέτοια είδη προτείνονται κατά προτεραιότητα τα είδη του γένους κυπαρισσιού και λεύκης.

7.  Στους επισκέπτες εκθέσεων που συμμετέχει η Δασική Υπηρεσία.

8.  Σε περιπτώσεις που το φυτευτικό υλικό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα αδιάθετο και κινδυνεύει να καταστεί ακατάλληλο μπορούν τα φυτώρια να το διαθέτουν δωρεάν ακόμη και στους ιδιώτες.

Διάθεση με καταβολή τιμήματος

Για τις λοιπές περιπτώσεις η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος όπως ίσχυε, δηλ.

α. Γυμνόριζα φυτά: 0,50 ευρώ/φυτάριο.

β. Φυτά σε πλαστικές θήκες ή χαρτογλαστρίδια: 0,75 ευρώ/φυτάριο.

γ. Βωλόφυτα,(φυτά σε πλαστικούς σάκους): 0,90 ευρώ/φυτάριο

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 13%

Σε όλες τις περιπτώσεις διάθεσης εφόσον η φύτευση θα γίνεται σε δάση ή δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις θα πρέπει να προβλέπεται από εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης ή μελέτη αξιοποίησης δασικών βοσκοτόπων ή από προγραμματική σύμβαση. Στις υπόλοιπες εκτάσεις θα πρέπει να προβλέπεται από ανάλογη μελέτη ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει και ο αριθμός του αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50) φυτάρια θα πρέπει να προσκομίζεται διάγραμμα της έκτασης με συντεταγμένες κορυφών σε ΕΓΣΑ ’87 και σε κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000 και θα ακολουθεί αυτοψία από την αρμόδια Δασική Αρχή.

Δικαιούχοι διάθεσης δενδρυλλίων και φυταρίων είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν αυτά, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ του α) σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΚΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα Γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας (Παπαναστασίου 52, Λάρισα, τηλ. 2410 251501 και 2410 258897, fax 2410 251620) από 12-12-2016 έως 16-12-2016 και από 3-1-2017 έως 31-3-2017.

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :http://www.apdthest.gov.gr/Intro/υποθέσεις-πολιτών.aspx (επιλογή“ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ” → “Αίτηση άδειας χορήγησης φυτών”).

Οι πολίτες εκτός περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λάρισας θα απευθύνουν το αίτημά τους στην αρμόδια τοπική Δασική Αρχή η οποία θα μας διαβιβάζει το αίτημα και θα έχει την ευθύνη και τον έλεγχο.

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας (Παπαναστασίου 52, Λάρισα, τηλ. 2410 251501 και 2410 258897, fax 2410 251620) με την παραλαβή της διατακτικής χορήγησης για την παραλαβή των φυταρίων. Η παραλαβή των φυταρίων θα γίνεται από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και τις ώρες από 08:30 έως τις 14:00, μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία.

Η παραλαβή των φυταρίων θα γίνεται με μεταφορικό μέσο των ενδιαφερομένων δικαιούχων που θα είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα μέσα συσκευασίας των φυτών (κιβώτια, λινάτσες κ.λ.π.).

Η φύτευση θα πρέπει να γίνεται ευθύς αμέσως μετά την παραλαβή των φυταρίων και σύμφωνα με τις οδηγίες των δασικών υπαλλήλων, ώστε η επιτυχία να είναι εξασφαλισμένη.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δασαρχείο Λάρισας στα τηλέφωνα 2410 251501 και 2410 258897 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ζωή Ανατολή), καθώς και από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας στο τηλέφωνο 2410 613009.

www.apdthest.gov.gr


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 12.12.2016


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: