Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων (Δασ. Βέροιας και Σταυρού)

tsixla xioni


dasarxeio.com

Με δυο αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, υπογραφόμενες, με εντολή αυτού, από τους δασάρχες Βέροιας και Σταυρού, απαγορεύεται η άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (π.χ. έντονη και παρατεταμένη χιονόπτωση) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας των Δασαρχείων Βέροιας και Σταυρού αντίστοιχα.

Και στις δυο περιπτώσεις, η ισχύ της απαγόρευσης θήρας αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Δασαρχείο Βέροιας

Απόφασηαριθμ. 12583/29.11.2016 – Δ.Α.Δ. 44/2016 (ΦΕΚ Β´ 4012/15.12.2016)

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων.

Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας, την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνέπεια αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των θηραμάτων καθώς και σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένης διάρκειας δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια – παγετός).

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.

Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε φιλόνομος πολίτης.


Δασαρχείο Σταυρού

Απόφασηαριθμ. 83225/29-11-2016 (ΦΕΚ Β´ 3985/13.12.2016)

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων Δ.Α.Δ. 11/2016.

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σταυρού, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω:

1) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης,
2) όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπασμένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017 (28-2-2017).

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, τα Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων, και σε κάθε φιλόπονο πολίτη. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.δ. 86/1969, Ν. 996/1971 και του Ν. 177/1975 και της 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης

.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 16.12.2016


follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: