Διαγωνισμός: Εγκατάσταση πειραματικής, πιλοτικής επιφάνειας προγράμματος SEEMLA

seemla-logo1

Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάστασης πειραματικής, πιλοτικής επιφάνειας προγράμματος SEEMLA – H2020 – LCE – 2014 -2015/ H2020-LCE-2015-3, στη δασική θέση «Μάνδρα», Τοπικής Κοινότητας Δροσιάς, Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας,στη δ/νση: 3ο χλμ. Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνή, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

Σχετικά αρχεία:

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

.

.

.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: