Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων

fek

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096
(ΦΕΚ Β´ 4123/21.12.2016)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατά της διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

Σύμφωνα με άρθρο 2 της απόφασης αυτής, σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών του οργανισμού και του κατάλληλου υποψηφίου που επιλέγεται για την άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης στον οργανισμό αυτό.

Τα μέλη του αρμόδιου συμβουλίου προβαίνουν στη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη:

α) τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου,

β) την αίτηση υποψηφιότητας,

γ) το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων,

δ) τις οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις προϊσταμένων,

ε) το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης,

και βάσει των στοιχείων αυτών διενεργούν τη δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις που προκύπτουν ή βασίζονται στα στοιχεία αυτά.

Οι ερωτήσεις προς τον υποψήφιο έχουν σκοπό την ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του υποψηφίου, ιδίως όσον αφορά την προσωπικότητα του, τις διοικητικές ικανότητες, το επίπεδο γνώσεων και την ηγετική του ικανότητα και τίθενται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και κριτηρίων.

Προς επίτευξη του σκοπού της δομημένης συνέντευξης και για την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης, η χρονική διάρκεια της συνέντευξης των υποψηφίων προσδιορίζεται ανά επίπεδο θέσης ευθύνης ως εξής:

α) (30) λεπτά έως μία (1) ώρα για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου γενικής διεύθυνσης,

β) (30) έως  (45) λεπτά για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης και

γ) (30) λεπτά για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου τμήματος.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που πραγματοποιείται μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου. Διαβάστε παρακάτω, στο σχετικό αρχείο  που ακολουθεί, την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ).

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 (ΦΕΚ Β´ 4123/21.12.2016) Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων..
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 21.12.2016


follow_fb.gif

.

 

 ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Χλωρίδα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: