Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. η Γαλλία για την παράλειψή της να προστατεύσει τα άγρια πτηνά

emberiza-hortulana

dasarxeio.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΑΛΛΙΑ στο Δικαστήριο για την παράλειψή της να προστατεύσει τα άγρια πτηνά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη αποκατάστασης των συνεχιζόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (οδηγία 2009/147/ΕΚ).

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την εκ προθέσεως θανάτωση ή σύλληψη πτηνών. Η οδηγία για τα πτηνά απαγορεύει τις δραστηριότητες που αποτελούν άμεση απειλή για τα πτηνά, όπως την εκ προθέσεως θανάτωση ή τη σύλληψη πτηνών, την καταστροφή των φωλιών και την αφαίρεση των αυγών, και τις συναφείς δραστηριότητες (π.χ. το εμπόριο ζώντων ή νεκρών πτηνών), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των οικοτόπων των απειλούμενων με εξαφάνιση και των αποδημητικών ειδών.

Τα μέτρα της Επιτροπής ακολουθούν την αιτιολογημένη γνώμη που εστάλη στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2016. Το βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana) είναι είδος αποδημητικού πτηνού με πληθυσμό που βρίσκεται σε μείωση στην Ευρώπη, και οι προαναφερόμενες παράνομες πρακτικές απαγορεύονται αυστηρά από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.

Παρά τις προγενέστερες δεσμεύσεις των γαλλικών αρχών, οι παράνομες πρακτικές που αφορούν την εκ προθέσεως θανάτωση ή σύλληψη του βλαχοτσίχλονου συνεχίζονται. Οι εν λόγω δραστηριότητες στη Γαλλία υπονομεύουν τις προσπάθειες άλλων κρατών μελών για τη διατήρηση αυτού του είδους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, για να ζητήσει από τη Γαλλία να εφαρμόσει ορθά επί τόπου την οδηγία για τα πτηνά, παραπέμπει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Για το ίδιο θέμα:

Η λαθροθηρία προστατευόμενων ειδών και οι ορτολανοφάγοι

Παράδοση, γαστρονομία και κυνήγι προστατευόμενων ειδών

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 27.12.2016


follow_fb.gif

.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: