Προσθήκη δραστηριότητας «02 – Δασοκομία και Υλοτομία» στα μη υπαγόμενα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου

fek_a


dasarxeio.com

Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227/06.12.2016), προστίθεται, μεταξύ άλλων, ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας «02 – Δασοκομία και Υλοτομία» στην περίπτωση Β΄ (Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 στα μη υπαγόμενα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4399/2016, ΦΕΚ Α΄ 117/22.6.2016).

Η έναρξη ισχύος της νέας αυτής ρύθμισης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4441/2016, ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από την 6.12.2016.

Σχετικό αρχείο
Νόμος 4441/2016 (ΦΕΚ Α´ 227) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Υλοτομίες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: