Απαγόρευση θήρας στις περιοχές των δασαρχείων Διδυμοτείχου και Πολυγύρου

erythropotamos_didimoteixo


dasarxeio.com

Με αποφάσεις των δασαρχείων Διδυμοτείχου και Πολυγύρου, απαγορεύεται από 10-01-2017 και μέχρι νεωτέρας, η άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αρμοδιότητας τους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Δασαρχείο Διδυμοτείχου

Απόφασηαριθμ. 368/10.01.2017 (ΑΔΑ: 64ΙΤΟΡ1Υ-47Χ)

Απαγόρευση της θήρας λόγω ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών Δασαρχείου Διδυμοτείχου.

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, από 10-01-2017 και μέχρι νεωτέρας, την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών & πτερωτών) λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας & σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα & των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.


Δασαρχείο Πολυγύρου

Απόφασηαριθμ. 187/10-01-2017 (ΑΔΑ: ΨΨΜΔΟΡ1Υ-ΕΘ4) Α.Β.Α.Δ. 1/2017.

Απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών 

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Πολυγύρου, από 10-01-2017 και μέχρι νεωτέρας λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και εξαιτίας των οποίων τα είδη της Άγριας πανίδας καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής στα πλαίσια άσκησης θήρας.

Η απόφαση αυτή θα τηρηθεί από τους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής μας, των κυνηγετικών συλλόγων και από κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, N. 996/71, Ν.177/75 και της 414985/29-11-85 Κ.Υ.Α όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 87578/703/6-3- 2007 Κ.Υ.Α.

.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 10.01.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: