Ειδικό Πρόγραμμα «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων

fek_prolipsis_lathroylotomion

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθιερώνεται υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα υλοποιηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, με προϋπολογισμό 1.430.140 € (το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν 1.449.990 €).

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από τον Ιανουάριο και για μέχρι 13 εβδομάδες εντός του έτους 2017 (συνεχόμενες ή διακεκομμένες).

Ορίζονται για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των συνολικά 13 εβδομάδων τις ώρες: α) της υπερωριακής απασχόλησης σε 83.880 ώρες, από τις οποίες, 55.920 ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 27.960 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε 53.560 ώρες.

Η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων ανά οργανική μονάδα, θα εμφανίζεται σε παράρτημα που θα συνοδεύει τις οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος που θα εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος. σύμφωνα με τις συνολικές πιστώσεις που κατανέμονται κατά Περιφέρεια όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

table_1

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 149807/6450/03.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 124/24.01.2017) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 25.01.2017

follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: