Βοήθημα χρήσης της εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων μέσω διαδικτύου

cadastre21

Βοήθημα χρήσης της εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων μέσω διαδικτύου

Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή με δύο τρόπους:
α. Με την καταχώρηση των κωδικών εισόδου του στο taxisnet

β. Με κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που θα αποκτήσει με την εγγραφή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Οποιοσδήποτε χρήστης που έχει υποβάλει αντίρρηση κατά του ∆ασικού Χάρτη μπορεί να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του για να εισέλθει στην εφαρμογή τόσο για να δει τις παλαιότερες αντιρρήσεις του όσο και για να υποβάλει νέα αντίρρηση.

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αντιρρήσεις για περισσότερους του ενός ενδιαφερομένους, η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων σας δίνει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), να δημιουργήσετε λογαριασμούς για περισσότερους από έναν χρήστες.

Επομένως, για κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να δημιουργηθεί διαφορετικό όνομα χρήστη (username).

Όταν ο χρήστης εισέλθει στην εφαρμογή θα βρεθεί στην κεντρική σελίδα της υποβολής αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη:

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται σε ανάπτυξη το περιεχόμενο των επιλογών που είναι διαθέσιμες στην κεντρική σελίδα. Στην επιλογή Στοιχεία Προσώπου μπορούμε να εισαγάγουμε τα στοιχεία του προσώπου που ασκεί τις αντιρρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το οποίο είναι και υποχρεωτικό προκειμένου να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Δηλαδή το σύστημα δεν θα μας αφήσει να προχωρήσουμε στην δεύτερη επιλογή και να καταχωρήσουμε Νέα Αντίρρηση εάν δεν έχουμε πρώτα συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις.

Αφού επιλέξουμε Στοιχεία Προσώπου και Εισαγωγή – Μεταβολή Στοιχείων θα βρεθούμε στην ακόλουθη οθόνη:

Η πρώτη μας ενέργεια είναι να επιλέξουμε στο μενού Είδος Προσώπου αν πρόκειται για φυσικό ή για νομικό πρόσωπο. Η προεπιλογή από το σύστημα είναι Φυσικό Πρόσωπο.

Στην παραπάνω εικόνα είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία, ενδεικτικά, ενός φυσικού προσώπου.

Σημειώνεται εδώ πως:

  • τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν

  •  κάθε φορά που πάμε να εισάγουμε περιεχόμενο σε κάποιο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας ενεργοποιείται η βοήθεια της εφαρμογής (ερωτηματικό)..και αν κλικάρουμε πάνω μπορούμε να δούμε πληροφορίες για το πως ακριβώς θα πρέπει να εισάγουμε το περιεχόμενο κάθε πεδίου(μορφή ημερομηνιών κλπ)

  • στα Στοιχεία Επικοινωνίας πρέπει να επιλέξουμε Κάτοικος Εσωτερικού ή Εξωτερικού και στην συνέχεια κατά σειρά Χώρα > Νομός > Δήμος/Κοινότητα

  • αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στην εισαγωγή των στοιχείων τότε θα δούμε την ένδειξη του θαυμαστικού , αφήνοντας τον δείκτη πάνω της θα δούμε τι είναι λάθος καταχωρημένο. Θα πρέπει να διορθώσουμε την εγγραφή προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων.

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων, κάνει δηλαδή η εφαρμογή δεκτή τη αποθήκευση τους, προχωρούμε στην υποβολή από το δεύτερο μενού επιλέγοντας Νέα Αντίρρηση.

Επιλέγουμε αρχικά τον Νομό:

Στην συνέχεια τσεκάρουμε την Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα που είναι το γεωτεμάχιο μας:

Και συνεχίζουμε πατώντας πάνω στο ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Εισερχόμαστε πλέον στο τμήμα της εφαρμογής όπου βλέπουμε τα πολύγωνα του Δασικού Χάρτη επάνω στα υπόβαθρα των πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών:

Πατώντας πάνω στο κουμπί αναζήτηση μπορούμε να ανεβάσουμε από τον υπολογιστή μας, αρχείο τύπου AutoCAD DXF έκδοσης 2000 ή, πιο απλά, μορφής ASCII δηλαδή αρχείο κειμένου (.txt) όπου θα είναι γραμμένες οι συντεταγμένες των κορυφών σε ΕΓΣΑ 87, προκειμένου να απεικονιστεί το όριο του γεωτεμαχίου μας στο σύστημα.

Οι συντεταγμένες X και Y στο αρχείο txt θα πρέπει να διαχωρίζονται με υποδιαστολή όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

362667.17,4310547.64

362799.43,4310633.96

362817.42,4310599.30

362854.73,4310542.41

362872.19,4310516.22

362743.07,4310438.43

362727.99,4310461.45

362691.74,4310510.13

Όταν εισάγουμε με επιτυχία το αρχείο με τα όρια του γεωτεμαχίου μας θα δούμε την παρακάτω εικόνα:

Η εφαρμογή θα μας δείξει τα όρια του γεωτεμαχίου που καταχωρήσαμε και τα τμήματα αυτού που είναι δασικής ή άλλης μορφής.

Στο παράδειγμά μας διακρίνονται τρία τμήματα (τμήμα 1 ΔΑ, τμήμα 3 ΔΔ και τμήμα 4 ΔΑ) τα οποία είναι δασικής μορφής και ένα άλλης μορφής (τμήμα 2, ΠΑ δηλαδή έχει εκδοθεί γι’ αυτό πράξη χαρακτηρισμού και έχει χαρακτηριστεί ως μη δασικό)

Τσεκάρουμε τα τμήματα για τα οποία θα υποβάλλουμε αντιρρήσεις και πατάμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ:

Η εφαρμογή σε αυτό τη σημείο μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιο πρόσωπο ως πληρεξούσιο ή νόμιμο αντιπρόσωπο κλπ. Εάν το επιθυμούμε καταχωρούμε τα στοιχεία του ή διαφορετικά συνεχίζουμε πατώντας στο “Επόμενο”

Βλέπουμε ήδη (στα αριστερά της εικόνας) ότι η αντίρρησή μας έχει καταχωριστεί ως δοκιμαστική. Μπορείτε πλέον να αποθηκεύσετε την υποβαλλόμενη αντίρρηση, να εξέλθετε από την εφαρμογή, και να συνεχίσετε σε άλλη χρονική στιγμή αν το επιθυμείτε.

Το επόμενο βήμα αν συνεχίσουμε είναι να συμπληρώσουμε, αν υπάρχει, το τοπωνύμιο της περιοχής που βρίσκεται το γεωτεμάχιό μας :

Το επόμενο βήμα είναι σημαντικό. Προκειμένου να γίνει παραδεκτή η αντίρρησή μας θα πρέπει να έχουμε έννομο συμφέρον, το οποίο τεκμηριώνεται είτε από εμπράγματο δικαίωμα είτε ενοχικό δικαίωμα επί της έκτασης. Αν πρόκειται για φιλοπεριβαλλοντικό σύλλογο, οργάνωση ή το Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ τσεκάρουμε την αντίστοιχη επιλογή. Στην περίπτωση του παραδείγματος εδώ επιλέξαμε το εμπράγματο δικαίωμα:

Στην συνέχεια τσεκάρουμε στην περίπτωσή μας το “Η ανωτέρω έκταση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΙΚΗ/ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ” και το αν επιθυμούμε κατά την εκδίκαση της αντίρρησης να εκπροσωπηθούμε από τεχνικό σύμβουλο:

Τώρα για κάθε ένα από τα τμήματα για τα οποία ασκούμε αντιρρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουμε τον ή τους λόγους με τους οποίους τεκμηριώνουμε τις αντιρρήσεις μας. Στο παράθυρο αυτό υπάρχει πεδίο για να γράψουμε αναλυτικά ή περιληπτικά τους λόγους ή να πατήσουμε το “κουμπί” Προκαθορισμένοι Λόγοι Αντίρρησης και να επιλέξουμε από την λίστα που θα εμφανιστεί τον λόγο που ταιριάζει στην περίπτωσή μας.

Το παράθυρο που θα εμφανιστεί αν πατήσουμε στο Προκαθορισμένοι Λόγοι Αντίρρησης είναι αυτής της μορφής:

Αφού επιλέξουμε κάποιον από τους λόγους από αυτήν την λίστα το κείμενό της καταχωρείται αυτόματα στο αντίστοιχο πεδίο. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για όλα τα τμήματα για τα οποία επιλέξαμε να υποβάλλουμε αντιρρήσεις.

Στο επόμενο στάδιο θα εισάγουμε ότι συνημμένο στοιχείο είναι απαραίτητο να υποβάλλουμε για την αντίρρησή μας. Η καταχώρηση γίνεται αφού πατήσουμε στο Εισαγωγή Νέας Γραμμής

Στο παράδειγμα μας καταχωρούμε ως συνημμένο Αποδεικτικό Έννομου Συμφέροντος, Συμβόλαιο Αγοράς της έκτασης το οποίο θα αποστείλουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία της αντίρρησής μας στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ.

Στο επόμενο στάδιο έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει την υποβολή και θα δούμε πλέον συγκεντρωτικά τα στοιχεία της αντίρρησής μας. Μπορούμε ακόμη να κάνουμε αλλαγές όσο βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο.

Στο κάτω μέρος αυτής της καρτέλας υπάρχει η επιλογή του υπολογισμού του ειδικού τέλους για την υποβολή των αντιρρήσεων. Εάν το πατήσουμε θα μας εμφανίσει το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε. Έχουμε τώρα την δυνατότητα, εάν διαπιστώσουμε ότι όλα τα πεδία είναι σωστά καταχωρημένα, να πατήσουμε Υποβολή της αντίρρησης ή και Διαγραφή.

Στην συνέχεια ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησης του ειδικού τέλους άσκησης της συγκεκριμένης αντίρρησης.

Υπάρχουν 2 τρόποι πληρωμής του ειδικού τέλους:

  • Μέσω Τραπέζης. Σ’ αυτή την περίπτωση εκτυπώνετε το ειδικό έντυπο πληρωμής, το προσκομίζετε σε μία από τις τράπεζες που αναφέρονται στο έντυπο και πληρώνετε το αντίτιμο.

  • Μέσω πιστωτικής κάρτας. Η περίπτωση αυτή προϋποθέτει την κατοχή πιστωτικής κάρτας VISA ή MASTERCARD με ημερομηνία λήξης απώτερη της ημερομηνίας πληρωμής.

Σε αυτό το στάδιο είναι διαθέσιμη η εκτύπωση του «εντύπου πληρωμής ειδικού τέλους», όπως επίσης και η εκτύπωση της ηλεκτρονικής φόρμας αντιρρήσεων.

Παράλληλα, στο πινακάκι με τα στοιχεία πληρωμών, τα πεδία Ποσό Πληρωμής (€), Τράπεζα πληρωμής, Ημ/νία Πληρωμής και Ένδειξη Πληρωμής είναι αρχικά κενά και με διαφορετικό χρώμα και συμπληρώνονται «αυτόματα» με τα αντίστοιχα δεδομένα μόλις γίνει η επιβεβαίωση της πληρωμής μέσω της επιλεχθείσας Τράπεζας . Τότε το status της Αντίρρησης αλλάζει σε «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ» και το πεδίο «Ένδειξη Πληρωμής» έχει την τιμή «Πληρωμένο»

Το Αποδεικτικό Υποβολής Αντίρρησης είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση από το χρήστη 24 ώρες μετά την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού στην Τράπεζα. Επιπλέον ο πολίτης θα μπορεί να εκτυπώσει και το απόσπασμα του ∆ασικού χάρτη που απεικονίζει την έκταση για την οποία έχει υποβάλλει ένσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αντιρρήσεών σας και εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, πρέπει να υποβάλλετε στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Β. Τα Αποδεικτικά που θεμελιώνουν το Έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων),

Γ. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Δ. Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του, για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί

Ε. Τα έγγραφα που πιστοποιούν και τεκμηριώνουν τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και αποδεικτικό ΑΦΜ

Ζ. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση μέσω της εφαρμογής σε οριστικές αντιρρήσεις δεν είναι δυνατή. Εφόσον διαπιστώσετε ότι έχετε κάνει λάθος σε αντίρρηση που υποβάλλατε, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικώς «Αίτηση Ανάκλησης» μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση ανάκλησης, ο αιτών δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Για την επιστροφή αυτή, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εκδοθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε.) στο ΣΥΑΔΧ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπεύθυνου λειτουργίας, που έχει ορισθεί με την απόφαση συγκρότησής του. Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Από το κεντρικό μενού της εφαρμογής ο χρήστης επιλέγει: Αιτήσεις-> Ανάκληση Αντίρρησης πληκτρολογεί είτε των κωδικό είτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίρρησής του και στη συνέχεια συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησής του αναφέροντας τους λόγους ανάκλησης.

Με εξαίρεση την Αίτηση Ανάκλησης Αντιρρήσεων, όλες οι άλλες αιτήσεις (δηλαδή ∆ιόρθωσης Αντιρρήσεων και Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων) υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής από το προσωπικό του αρμόδιου Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Πρέπει δηλ. να επισκεφτείτε το αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, όπου και θα εξυπηρετηθείτε από το προσωπικό του.

Επίσης στο ΣΥΑΔΧ θα διεκπεραιώνεται και η υποβολή αντιρρήσεων που υπάγονται σε μια από τις περιπτώσεις ατέλειας.

Για πιο αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ΟΔΗΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Επιμέλεια: Διαμαντής Κώστας, Δασολόγος

dasarxeio.com

Αν θέλετε να κατεβάσετε το παραπάνω βοήθημα σε μορφή pdf μπορείτε να το κάνετε από ΕΔΩ


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 04.02.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: