Δασαρχείο Τρικάλων: Ενημέρωση για την ίδρυση και λειτουργία δασικών φυτωρίων

fytorio

Δασαρχείο Τρικάλων
Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση

Με το παρόν δελτίο τύπου επιθυμούμε να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή (περιλαμβάνει όλα τα στάδια καλλιέργειας του πολλαπλασιαστικού υλικού για την δημιουργία σε πλήρη φυτά) και εμπορία (περιλαμβάνει την έκθεση προς πώληση, την προσφορά προς πώληση, την πώληση ή την παράδοση σε τρίτο) δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, καρποί, μοσχεύματα βλαστού, μοσχεύματα φύλλων, μοσχεύματα ριζών, οφθαλμοί, καταβολάδες, ρίζες, εμβόλια, παραφυάδες και άλλα μέρη φυτού που προορίζονται για την παραγωγή φυτών), για τα κατωτέρω:

 1. Τα δασικά φυτώρια για να λειτουργούν νόμιμα πρέπει να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δασικού φυτωρίου και να είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Δασικών Φυτωρίων.
 2. Οι τύποι αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δασικών φυτωρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι:
  • ΤΥΠΟΣ Β: Δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και μη σκοπούς. Το δασικό φυτώριο μπορεί να αποκτά ενδοκοινοτικά ή να εισάγει από Τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικό υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της επιχείρησης, καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και εξωτερικό.
  • ΤΥΠΟΣ Γ: Δικαίωμα εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και μη σκοπούς. Το δασικό φυτώριο μπορεί να αποκτά ενδοκοινοτικά ή να εισάγει από Τρίτες χώρες δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, καθώς και να πωλεί λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα της στο εσωτερικό.
 3. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δασικών φυτωρίων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Τύπος Β και Γ) χορηγούνται από τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γεν/κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κατόπιν εισήγησης και διενέργειας διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου από το Δασαρχείο Τρικάλων.
 4. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης δασικών φυτωρίων (Τύπος Β και Γ) απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δασαρχείο Τρικάλων συνοδευόμενη από τεχνοοικονομική μελέτη, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα εγκατάστασης του δασικού φυτωρίου.
 5. Για την έκδοση έναρξης λειτουργίας δασικών φυτωρίων (Τύπος Β και Γ) οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα έναρξης λειτουργίας στην Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γεν/κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εν λόγω Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της αριθ. 131759/3479/15 (ΦΕΚ/2564/Β/2015) ΚΥΑ, καταχωρεί το δασικό φυτώριο στο αντίστοιχο Μητρώο Δασικών Φυτωρίων και χορηγεί Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου, για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας. Η ισχύς της Βεβαίωσης είναι πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της.
 6. Για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας δασικών φυτωρίων των Τύπων Β και Γ απαιτείται η καταβολή παραβόλου, του οποίου το ύψος καθορίστηκε για τον ΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ Β σε τρεις χιλιάδες (3000€) ευρώ και για τον ΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ Γ σε χίλια (1000€) ευρώ.
 7. Τα φυτώρια που λειτουργούν νόμιμα πριν την έναρξη ισχύος (27 Νοεμβρίου 2015) της αριθ. 131759/3479/15 (ΦΕΚ/2564/Β/2015) ΚΥΑ συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια διετία από την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια.
 8. Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εισαγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονική ή μη χρήση από Τρίτες χώρες.
 9. Οι κάτοχοι δασικών φυτωρίων μπορούν να εισάγουν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό για δασοπονική ή μη χρήση μετά από σχετική έγκριση της Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας, καθώς και τις υποχρεώσεις των δασικών φυτωρίων κατά τη λειτουργία τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Δασαρχείο Τρικάλων και στο τηλέφωνο: 2431063470.

Δασαρχείο Τρικάλων


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 08.02.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

1 reply

 1. Καλημερα Αντωνης Ραλλατος προσπαθω να στειλω ενα mail στο dasarxeio.com και δεν το αναγνωριζει ως mail. ΠΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΩ?

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: