Το δίκτυο Natura 2000 χρήζει καλύτερης διαχείρισης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

LYGKAS

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το δίκτυο περιλαμβάνει χιλιάδες περιοχές οι οποίες προστατεύουν, σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, διάφορους φυσικούς οικοτόπους και είδη.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναγνωρίστηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε το δίκτυο Natura 2000 στην προστασία της βιοποικιλότητας, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι απομένει να σημειωθεί ακόμη σημαντική πρόοδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Τα κράτη μέλη δεν διαχειρίστηκαν αρκούντως ικανοποιητικά το δίκτυο Natura 2000, η κινητοποίηση πόρων της ΕΕ δεν ήταν η προσήκουσα και υπήρχε έλλειψη ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του δικτύου. Η χρηματοδότηση δεν ήταν επαρκώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες των περιβαλλοντικών περιοχών.

Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν 24 περιοχές του δικτύου Natura 2000 στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των βιογεωγραφικών περιοχών στην Ευρώπη, και πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. Αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το δίκτυο Natura 2000 στην προστασία της βιοποικιλότητας, κατέληξαν ωστόσο στο συμπέρασμα ότι το δίκτυο δεν εφαρμόστηκε κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του.

Επομένως, το Συνέδριο διατυπώνει σειρά συστάσεων, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή του δικτύου, την αποσαφήνιση του πλαισίου χρηματοδότησης και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Δελτίο Τύπου
Ειδική έκθεση αριθ. 1/2017: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 24.02.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Επικαιρότητα, Περιβάλλον

Tags: , , ,

1 reply

  1. Είναι πραγματικά σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει το δίκτυο Natura 2000 στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Στη τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώθηκε ότι δεν έχει σημειωθεί ακόμη σημαντική πρόοδος. Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το δίκτυο δεν εφαρμόστηκε κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του για την προστασία της βιοποικιλότητας. Αν και οι ελεγκτές δεν επισκέφθηκαν την Ελλάδα, θεωρώ ορθό να αναφερθώ στο σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας με την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΚ, βάσει της οποίας θεσπίστηκε το δίκτυο Νatura 2000.

    Είναι λογικό και απαραίτητο θα πρόσθετα, η Ε.Ε. να θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τα κράτη – μέλη να προτείνουν τέτοιες περιοχές, αλλά και να είναι σε θέση να μπορούν στη συνέχεια να επιβάλλουν τα μέτρα προστασίας των περιοχών που εντάσσονται στο προστατευτικό δίκτυο. Με σημαία το πρώτο και «βλέπουμε τι θα κάνουμε» για το δεύτερο, το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε υποτυπωδώς στο σχεδιασμό, την εισήγηση και τώρα στην υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων προστασίας της φύσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα ως αντιστάθμισμα των λίγων ή περισσότερων πόρων που θα εισπράξει από τον αρμόδιο Κοινοτικό Φορέα.

    Τα ερωτήματα εδώ είναι πολλά και σημαντικά. Έγινε με βάση κεντρικό εθνικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και συντονισμένες ενέργειες των συναρμόδιων Υπουργείων ή έτσι για να δηλώσουμε ότι προστατεύουμε τη φύση; Ο αρμόδιος Φορέας έπραξε ορθά και πρότεινε το 27% της επικράτειας να ενταχθεί στο δίκτυο Νatura; Γιατί δεν πρότεινε το 20% ή το 10% της επικράτειας ή μικρότερο ποσοστό επιφάνειας, όπως έπραξαν άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε; Πληρούν στο σύνολό τους οι περιοχές αυτές τις πραγματικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής Οδηγίας αναφορικά με τα επιστημονικά κριτήρια ένταξης; Προστατεύονται επαρκώς από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι συγκεκριμένες περιοχές ή όχι και επομένως χρήζουν περαιτέρω προστασίας; Έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των κατοίκων των περιοχών που ζουν και δραστηριοποιούνται μέσα στις περιοχές αυτές; Μπορεί η Ελλάδα να εγγυηθεί την πλήρη αξιοποίηση του ευρύτατου αυτού δικτύου στην επικράτειά της για την προστασία της βιοποικιλότητας;

    Ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και θα τα αντιμετωπίζει διαρκώς η Ελλάδα της κρίσης, αν δεν προβεί έγκαιρα στην απένταξη κάποιων περιοχών που δεν πληρούν τις πραγματικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής Οδηγίας και ιδιαίτερα τα επιστημονικά κριτήρια ένταξης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: