Νέα έρευνα – Η βιομηχανική ανάπτυξη των αιολικών πάρκων απειλεί τον Μαυρογύπα στη Ν.Α. Ευρώπη

maurogupes

Η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά δύναται να αντίκειται στην περιβαλλοντική προστασία απουσία κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού τους.

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE αναφέρει ότι η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) από τα λειτουργούντα αιολικά πάρκα στην Θράκη σήμερα εκτιμήθηκε σε 5,45 θανάτους ετησίως (99% ικανότητας αποφυγής), ενώ στο μέλλον εκτιμάται να είναι οχτώ φορές μεγαλύτερη, αντιστοιχώντας στο 44% του σημερινού πληθυσμού (103 άτομα, μέσος όρος περιόδου 2004-2013), εάν όλα τα αιολικά αδειοδοτηθούν (2744 MW).

Βρέθηκε ότι το 75% των αιολικών σχεδιάζονται λανθασμένα εντός της πλέον καίριας περιοχής για τον πληθυσμό του Μαυρόγυπα, ενώ μόνο το 1.6% της περιοχής ενδημίας του αποτελεί θεσμοθετημένη ζώνη αποκλεισμού αιολικών.

Ακόμη και στο πλέον αισιόδοξο σενάριο, όπου η ανάπτυξη των αιολικών δεν θα ξεπεράσει των εθνικό στόχο των 960 MW εγκατεστημένων αιολικών στην περιοχή, η θνησιμότητα συνεχίζει να είναι υψηλή (17% του πληθυσμού), δημιουργώντας κίνδυνο εξαφάνισης του πληθυσμού, επισημαίνουν οι ερευνητές. Σε κάθε περίπτωση, περισσότερο από το 92% των προσκρούσεων εντοπίζεται στην καίρια περιοχή του πληθυσμού, καταδεικνύοντας τον ακατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό των αιολικών πάρκων και τη μη ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η έρευνα προτείνει μία λύση, η οποία θα επέτρεπε την επίτευξη του εθνικού στόχου εγκατεστημένης ισχύος, με μια ελάχιστη απώλεια μικρότερης του 1% του πληθυσμού, υπό την προϋπόθεση της εξάλειψης της θνησιμότητας εντός της καίριας περιοχής του είδους.
ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Α.Π.Ε.

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: