Ξεκινάει το πρόγραμμα εμβολιασμού των αλεπούδων έναντι του ιού της λύσσας

Από 1η Απριλίου 2017 αναμένεται να ξεκινήσουν οι ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων λύσσας (δια του στόματος εμβολιασμός των αλεπούδων κατά της λύσσας) που θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2017. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, και με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εμβολιακή καμπάνια της Άνοιξης του 2017 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα περίπου του Μαΐου 2017.

Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km² και περιλαμβάνει τις 24 Περιφερειακές Ενότητες που φαίνονται στον πίνακα και στον χάρτη (επισημασμένες με χρώμα περιοχές) που ακολουθούν.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διενεργηθεί εμβολιασμός σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 δολώματα/km2).

Δείτε το πρόγραμμα της εναέριας διανομής εμβολίων-δολωμάτων[ΕΔΩ]

Για την αξιολόγηση του προγράμματος αυτού και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, θα πραγματοποιηθεί ένα (1) μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών, «ενεργητική επιτήρηση», η οποία θα βασίζεται στην θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων.

Ένας επαρκής αριθμός ζώων (αλεπούδων) θα εξετασθεί από κάθε περιοχή που έχει εφαρμοσθεί το εμβολιακό πρόγραμμα (2 ζώα ανά 100 km2/ εμβολιακή εκστρατεία). H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων ανά 100 km2 να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία. Με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων θα καθοριστεί μετά το πέρας των εμβολιασμών ανά ΠΕ ο απαιτούμενος αριθμός συλλεγόμενων ζώων.

Η συλλογή των δειγμάτων- ζώων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης θα γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων

Οι αρμόδιοι κτηνίατροι που θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα δείγματα από τα ζώα, θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την προηγούμενη ημέρα για την ακριβή ημέρα και ώρα εξόδου του συνεργείου για την συλλογή των δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη δειγματοληψία του αίματος και της κεφαλής του ζώου που θανατώνεται μόλις ειδοποιούνται από τα συνεργεία δίωξης. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές οφείλουν να υποδείξουν στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και θηροφυλακές του χώρους όπου θα προσκομίζονται τα θανατωμένα ζώα προκειμένου να διενεργείται εν συνεχεία η αιμοληψία και η αποκοπή της κεφαλής από τον κτηνίατρο της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της περιοχής.

Παράλληλα με τις εξόδους των συνεργείων δίωξης και προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δειγμάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών, οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια αποκλειστικά της κυνηγετικής περιόδου δύνανται να προσκομίζουν κάποια επιπλέον δείγματα θανατωμένων αλεπούδων στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των λοιπών μελών των συνεργείων δίωξης στις Περιφερειακές Ενότητες Εφαρμογής του Προγράμματος (Πίνακας). H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται και πάλι κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων ανά 100 km2 (2 ζώα ανά 100τχμ) να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας της ΠΕ που έχει καλυφθεί εμβολιακά, και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία.

Εκτός της κυνηγετικής περιόδου, η θανάτωση και συλλογή δειγμάτων αλεπούδων στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών διενεργείται αποκλειστικά από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε κάθε ΠΕ εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού.

Στα πλαίσια συλλογής δειγμάτων κατά την συμμετοχή των φυλάκων θήρας και των κυνηγών σε συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ.

Όταν οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ κατά την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας.

ΕΔΩ Το πρόγραμμα της εναέριας διανομής εμβολίων-δολωμάτων είναι το ακόλουθο:

Έναρξη (01/04/2017) από την αερολέσχη του Αγρινίου.
Από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο τα αεροπλάνα θα πραγματοποιήσουν πτήσεις για περίπου 3 – 5 πτητικές ημέρες και θα καλύψουν περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μικρά τμήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μετάβαση στο αεροδρόμιο Τερψιθέας Λάρισας (περίπου 5-6 Απριλίου).
Συνέχιση των ρίψεων για περίπου 6 – 8 πτητικές ημέρες. Θα καλυφθούν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι νότιες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σχεδόν όλη η Π.Ε. Πιερίας.

Στη συνέχεια μετάβαση στην αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης (περίπου στις 11-12 Απριλίου).
Συνέχιση των ρίψεων για 3 – 5 πτητικές ημέρες καλύπτοντας κατά προτεραιότητα τις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εφόσον το επιτρέπουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση θα πραγματοποιηθούν ρίψεις όπου υπάρχουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επανέναρξη του προγράμματος ρίψεων την 1 Μαΐου 2017 συνεχίζοντας από την αερολέσχη Παναγίτσας Εδέσσης.
Θα πραγματοποιηθούν πτήσεις για περίπου 4-6 πτητικές ημέρες μέχρι να καλυφθούν οι περιοχές στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν ρίψεις τον Απρίλιο.

Τέλος οι ρίψεις θα ολοκληρωθούν από την αερολέσχη της Ξάνθης με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης τις 6 Μαΐου.
Από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο τα αεροπλάνα θα πραγματοποιήσουν ρίψεις για 6-8 πτητικές ημέρες που θα καλύψουν περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα αυτό, και με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εμβολιακή καμπάνια της Άνοιξης του 2017 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα περίπου του Μαΐου 2017

 


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 16.03.2017


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: