Ημερίδα στη Λάρισα με θέμα: «∆ΑΣΗ, ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση»

Το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις» και ο Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας συνδιοργανώνουν το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Metropol, οδός Ρούσβελτ, αριθ. 14 στη Λάρισα ηµερίδα µε θέµα

∆ΑΣΗ, ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ,
∆ΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής ∆ασολογίας Α.Π.Θ.
Ιωάννης Κόνσουλας, Συµβολαιογράφος
Κωνσταντίνος Πλαστήρας, Νοµικός Σύµβουλος Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.
Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών Π.Ε. Καβάλας
Κοσµάς ∆ούκας, Καθηγητής ∆ασολογίας Α.Π.Θ.
Νικόλαος Χλύκας, ∆ασολόγος, ανάδοχος έργων κατάρτισης δασικών χαρτών
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, ∆ρ Ν. ∆ικηγόρος

Θα ακολουθήσουν παρεµβάσεις, ερωτήσεις και συζήτηση

Την ηµερίδα διευθύνει και συντονίζει ο Καθηγητής Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, ∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών  Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές ∆ιαστάσεις».

 Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας, ενώ η είσοδος/συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα της εκδήλωσηςΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: