Συγκρότηση Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα την Αθήνα και τον Πειραιά

Στη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), με έδρα την Αθήνα και τον Πειραιά, για τα έτη 2017 – 2018, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. 10935/17.3.2017 υπουργική απόφαση συγκροτείται το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών µε έδρα την Αθήνα µε τα εξής µέλη:

α) Τον Κυριάκο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Γεωργίου, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Αθηνών με αναπληρώτριά του την Ανθή ΓΚΑΜΑΡΗ του Πολυζώη, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.

β) Την Παρασκευή ΤΣΟΥΜΑΡΗ του Κωνσταντίνου, Εφέτη Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ελένη ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, Εφέτη Αθηνών.

γ) Την Ευσεβεία ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Εφέτη Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη ΦΙΛΟΠΟΥΛΟ του Αθανασίου, Εφέτη Αθηνών.

δ) Την Γιολάντα ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Σωτηρία ΚΟΣΜΑ του Δημητρίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε) Τον Γεράσιμο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αντωνίου, Δασολόγο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄Βαθμό, υπάλληλο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Κωνσταντίνα ΤΣΟΜΗ του Δημητρίου Δασολόγο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄ Βαθμό, υπάλληλο που υπηρετεί στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής.

στ) Τον Αλέξανδρο ΡΗΓΑ του Δημητρίου, Δασολόγο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄ Βαθμό, υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Φωτίου, υπάλληλο στη Δ/νση Δασών Πειραιά του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄ Βαθμό.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Ειρήνη ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Λάμπρου, του κλάδου ΤΕ Δασοπονίας με Α΄Βαθμό, υπάλληλο στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αττικής με αναπληρώτρια της την Παρασκευή ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ του Μαυρουδή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Γ΄Βαθμό υπάλληλο που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31-12-2018.

Αντίστοιχα, με την αριθμ. 10418/17.3.2017 υπουργική απόφαση συγκροτείται το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών µε έδρα τον Πειραιά µε τα εξής µέλη:

α) Τον Αντώνιο ΠΛΑΚΙΔΑ του Ελευθερίου, Πρόεδρο Εφετών και Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά του την Δήμητρα ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ του Παναγιώτη, Πρόεδρο Εφετών στο ίδιο Εφετείο.

β) Τον Αθανάσιο ΘΕΟΦΑΝΗ του Νικολάου, Εφέτη στο Εφετείο Πειραιά, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ζωή ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ του Ευαγγέλου, Εφέτη στο ίδιο Εφετείο.

γ) Την Χρυσούλα ΠΛΑΤΙΑ του Γεωργίου, Εφέτη στο Εφετείο Πειραιά ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Αικατερίνη ΚΟΚΟΛΗ του Αντωνίου, Εφέτη στο ίδιο Εφετείο.

δ) Την Σταυρούλα ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ του Ιωάννη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο
Νομικού Συμβούλου του Πειραιά, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Ξανθή ΜΠΑΣΑΚΟΥ του Ανδρέα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

ε) Τον Παύλο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ του Ευθυμίου, Δασολόγο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄Βαθμό, προϊστάμενο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεράσιμο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αντωνίου, Δασολόγο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄Βαθμό, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

στ) Τον Ιωάννη ΖΙΑΖΙΑΡΗ του Νικολάου, Δασολόγο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄ Βαθμό, προϊστάμενο του Δασαρχείου Καπανδριτίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χρήστο
ΓΚΑΤΣΗ του Στέργιου, Δασολόγο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α΄ Βαθμό, υπάλληλο που υπηρετεί στη Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Φωτεινή ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Θεοδώρου, του κλάδου ΤΕ Δασοπονίας με Α΄Βαθμό, υπάλληλο στη Δ/νση Δασών Πειραιά με αναπληρώτρια της την Αναστασία ΓΑΖΗ του Βασιλείου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α΄Βαθμό υπάλληλο που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31-12-2018.

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. 10935/17.3.2017 (ΑΔΑ: 6Δ4Γ4653Π8-ΕΚΥ) Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα την Αθήνα για τα έτη 2017 – 2018
Υ.Α. 10418/17.3.2017 (ΑΔΑ: 69ΨΒ4653Π8-7ΔΙ) Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα τον Πειραιά για τα έτη 2017 – 2018

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 20.03.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: