Συνήγορος του Πολίτη: Καθαρισμός χωματερής σε σπηλαιοβάραθρο στην Αγ. Άννα Βοιωτίας

Συνήγορος του Πολίτη: Καθαρισμός χωματερής σε σπηλαιοβάραθρο στην Αγ. Άννα Βοιωτίας

Σύνοψη ∆ιαμεσολάβησης (Φεβρουάριος 2017)

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς
Ειδικοί Επιστήμονας: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου, Μυρτώ Παινέση

synigoros tou politi

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο, σχετικά με τη δημιουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) σε σπηλαιοβάραθρο στην Αγ. Άννα Βοιωτίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την άμεση εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α, ενεργοποιώντας όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Περαιτέρω, σε συνεργασία με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας– Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ακολούθησε αυτοψία, το 2013, με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, παρουσία εκπροσώπων της Ανεξάρτητης Αρχής. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση, δεδομένου ότι ο χώρος χρησίμευε για πολλά έτη κατά το παρελθόν, ως τόπος απόθεσης των απορριμμάτων της κοινότητας. Από τον οικισμό μέχρι το βάραθρο είχε διανοιχθεί χωματόδρομος που στόχευε στη διευκόλυνση της κίνησης των απορριμματοφόρων. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είχε καταγραφεί στον επίσημο κατάλογο των προς αποκατάσταση ΧΑ∆Α και διαπιστώθηκε ότι περιείχε αστικά στερεά απόβλητα, απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων και αγροτικά υπολείμματα. Τα απόβλητα καταλάμβαναν 400 τ.μ. και ο συνολικός όγκος υπολογίστηκε σε 8.463,14 κ.μ.

Το σπηλαιοβάραθρο πριν τον καθαρισμό (2013)

Μετά τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου, ξεκίνησαν οι διοικητικές διαδικασίες για τον καθαρισμό του χώρου. Η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε απόφαση για την άδεια αποκατάστασης, ενώ ο ∆ήμος Λεβαδέων, προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπροσθέτως, οι αρμόδιες ∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησαν μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων σε γεωτρήσεις που γειτνίαζαν με το βάραθρο, χωρίς να διαπιστωθούν υπερβάσεις σε μικροβιολογικό φορτίο ή βαρέα μέταλλα.

Πρόσφατα, παραδόθηκε ολοκληρωμένο το έργο της αποκατάστασης και διαπιστώθηκε, κατόπιν νεώτερης αυτοψίας το 2016, ο επιτυχής καθαρισμός του σπηλαιοβαράθρου με την ορθή απομάκρυνση των αποβλήτων από το εσωτερικό του. Επίσης, τοποθετήθηκε δεξαμενή πυρόσβεσης και περίφραξη ικανή να αποκόβει το χώρο από τον δρόμο, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Τονίζεται ότι ο συγκεκριμένος καθαρισμός, λόγω της ιδιαιτερότητας απόρριψης των αποβλήτων σε βάραθρο, βάθους τουλάχιστον 20 μέτρων, αποτελούσε ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε την αποτελεσματική συνεργασία και ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του σπηλαιοβαράθρου.

Το σπηλαιοβάραθρο μετά τον καθαρισμό (2016)

Αναλυτικότερα, βλ.: www.synigoros.gr

Συνοδευτικά αρχεία:

1. Διοικητική ανταπόκριση

.

.


nomiki_epikairotita-001


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 19.03.2017ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: