Απαγόρευση θήρας στην Τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου στο Μέτσοβο

Την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε έκταση (6.200) έξι χιλιάδων διακοσίων στρεμμάτων, στη θέση «Τσούμα Μπάρμπα» περιοχής Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, προβλέπει απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρει η απόφαση, σκοπός της απαγόρευσης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής. Για την έκδοση της απόφασης εξέφρασαν θετική γνώμη ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μετσόβου και Περιχώρων και η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου.

Περιγραφή ορίων

Το όριο της έκτασης ξεκινά από την πηγή «Γεωργίτση» και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί ρέμα το οποίο συμβάλει στο ρέμα «Ποτόκι». Ακολουθεί το ρέμα «Ποτόκι» μέχρι τη συμβολή του στην Τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου (στο σημείο ανώτατης στάθμης λειτουργίας της Τεχνητής λίμνης – χωροσταθμική 1.343.μ.). Στη συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή της τεχνητής λίμνης Αώου προς τα δυτικά, στο σημείο ανώτατης στάθμης της, περικλείοντας τις δασικές θέσεις «Τσούμες», «Σπανούρα Πόγγα», «Τσούμα Φάτζι» και «Τσούμα Μπάρμπα» μέχρι το ρέμα «Παπαναστάση». Στη συνέχεια ανεβαίνει το ρέμα «Παπαναστάση» μέχρι την 45η Επαρχιακή οδό. Τέλος ακολουθεί την 45η Επαρχιακή οδό έως την πηγή «Γεωργίτση» από όπου και ξεκίνησε.

Σχετικό αρχείο:
Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας 28543/2.3.2017 (Β΄ 985) Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια σε έκταση 6.200 στη θέση Τσούμα Μπάρμπα περιφέρειας ΔΚ Μετσόβου Δήμου Μετσόβου ΠΕ Ιωαννίνων.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 03.04.2017

follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: