Δασικοί υπάλληλοι: Μέχρι 45 διανυκτερεύσεις το χρόνο για δασοπροστασία

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Τροποποιήσεις διατάξεων τη δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνεται και διάταξη (άρθρο 7) για τις διανυκτερεύσεις των δασικών υπαλλήλων.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 7 αναφέρει ότι στους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας, καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 υποπαράγραφος Δ.9. άρθρο 11 παρ. 1, ν. 4336/2015), ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης (40 ευρώ), με ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) διανυκτερεύσεις ετησίως. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης, από 01.01.2016 έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με την προτεινόμενη διάταξη οι δασικοί υπάλληλοι που εκτελούν τα καθήκοντά τους, μετά από καταγγελίες για παράνομη υποβάθμιση του περιβάλλοντος που πραγματοποιείται τις βραδινές ώρες, δικαιούνται να λαμβάνουν αποζημίωση για την πραγματοποίηση των επιβαλλόμενων αυτών περιπολιών, κάτι που με τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι δυνατό.

Άρθρο 7

Στους δασικούς υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α 102), οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας που εκτελείται από τις Δασικές Υπηρεσίες, καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), με ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από 1-1- 2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες.

 

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 05.04.2017

follow_fb.gif

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: