Δεν ψηφίστηκε στην Επιτροπή αλλά εισάγεται απόψε στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος

Σοβαρό ζήτημα κοινοβουλευτικής τάξεως, που τυπικώς θα μπορούσε να οδηγήσει έως και σε ακύρωση της προγραμματισμένης να διεξαχθεί στην Ολομέλεια σήμερα και αύριο συζήτησης και ψήφισης νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προβλέπει τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, εγείρεται εξαιτίας ακόμα μίας μη συμβατής με το κύρος του θεσμού λειτουργίας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ως γνωστόν, για να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς τελική έγκριση ένα νομοθέτημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψήφισή του νωρίτερα από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ωστόσο, ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, ούτε με την πιο διασταλτική ερμηνεία του Κανονισμού. Στον αντίποδα, το άρθρο του Κανονισμού που με τρόπο ρητό και αναλυτικό περιγράφει τη σχετική διαδικασία, παραβιάστηκε στο σύνολό του.

Τι συνέβη

Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής όταν μετά από μια συνεδρίαση που διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες, ο προεδρεύων Θ.Δρίτσας  αντί να μεριμνήσει για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί της αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου, προέβη στην ανακοίνωση εκτιμήσεών του. Είπε συγκεκριμένα:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και προχωράμε στην ψηφοφορία επί των άρθρων και της Υπουργικής Τροπολογίας. Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των Εισηγητών και των Ειδικών Αγορητών τα  άρθρα 1 και 7, όπως τροποποιήθηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνονται δεκτά κατά πλειοψηφία. Τα άρθρα 2-6 και 8-10 γίνονται δεκτά ως έχουν, κατά πλειοψηφία.

Επίσης, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία η με γενικό και ειδικό αριθμό 1005/121 τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τέλος, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία το ακροτελεύτιο άρθρο». Τούτων δοθέντων, ο κ. Δρίτσας εξήγαγε το γενικό συμπέρασμα: «Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» γίνεται δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο του, κατά πλειοψηφία». Οσοι παρακολουθούσαν τις εργασίες της Επιτροπής, διαπίστωναν ότι εκείνη την ώρα εντός της αίθουσας ήταν ελάχιστοι βουλευτές.

Τι προβλέπεται

Αναφορικά με το πώς διεξάγονται οι ψηφοφορίες στις Επιτροπές της Βουλής, ο Κανονισμός (Αρθρο 39) προβλέπει:

1) Φανερή ψηφοφορία με ανάταση χεριού.

2) Σε περίπτωση ισoψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφoφoρία και μετά νέα ισoψηφία η διάταξη ή τo ζήτημα πoυ τέθηκε σε ψηφoφoρία απoρρίπτεται.

3) Oι επιτρoπές απoφασίζoυν με απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τρίτo (1/3) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών τους.

4)  Σε περίπτωση πoυ δεν υπάρχει o απαιτoύμενoς ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για να ληφθεί απόφαση o Πρόεδρoς της επιτρoπής μπoρεί να διακόψει τη συνεδρίαση για δύo ώρες. Mετά την επανάληψη της συνεδρίασης η επιτρoπή απoφασίζει με απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τέταρτo (1/4) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών της.

5) Οι διαρκείς επιτροπές όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των μελών τους.

Είναι προφανές πως όλες αυτές οι διατάξεις παραβιάστηκαν.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: