Ορισμός μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκαν τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. 

Πρόεδρος  

Σωτηρία Κοσμά του Δημητρίου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. στο Γραφείο του νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Αθανασούλη του Σωτηρίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο ίδιο Γραφείο του Υ.Π.ΕΝ.

Τακτικά μέλη

– Αντώνιος Καπετάνιος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, με αναπληρωτή αυτού τον Στυλιανό Τζαφέρο υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στο τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου της ίδιας Δ/νσης.

Δημήτριος Βακάλης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, με αναπληρωτή αυτού τον Ευάγγελο Γκουντούφα, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών
Προϊόντων και Ειδών CITES της ίδιας Δ/νσης.

Δημήτριος Γερμανός, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α΄, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Μπόκαρη, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης
Άγριας Ζωής και Θήρας, της ίδιας Δ/νσης.

Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Δρ Παναγιώτη Τσόπελα, Ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Εισηγητές ορίζονται αναλόγως των συζητούμενων θεμάτων, οι καθ΄ ύλη αρμόδιοι Τμηματάρχες των οικείων Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτές αυτών τους νόμιμους αναπληρωτές στα κύρια καθήκοντά τους.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Βασιλεία Τσουμάνη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στην Δνση Δασικών Έργων και Υποδομών στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων & Αναδασώσεων, με αναπληρώτρια την Σοφία Κολλάρου, του ιδίου κλάδου και βαθμού που υπηρετεί στην Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος στο Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας.

Η θητεία των μελών είναι διετής και λήγει την 31-12-2019.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: