Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη

das_xart_kukladon

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 3η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την με αρ. πρ. 6406/03.02.2017 απόφαση μας, όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει 17.02.2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει 12.06.2017, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 03. 07. 2017 ημέρα Δευτέρα.

2. Κατά τα λοιπά η με αρ. 6406/03.02.2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 24575/28.4.2017 (ΑΔΑ: 71Ν1ΟΡ1Ι-ΝΝΠ) Τροποποίηση της με αρ. πρ. 6406/03.02.2017 απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη πρώην ΟΤΑ της ν. Μυκόνου, της ν. Σύρου, της ν. Σίφνου, της ν. Κιμώλου & της ν. Μήλου Κυκλάδων.
Απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη της ν. Σύρου, της ν. Σίφνου, της ν. Κιμώλου, και των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 28.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: