Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 1/2017

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

ΠκΔ – τεύχος 1/2017 σελ. 1-200 (έτος 21o – αρ. τεύχους 79), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, www.nbonline.gr/journal/

Α΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ        

Σωτήριος Ρίζος, «Οι Δασικοί Χάρτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, «Η κοινοχρησία των δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων»

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, «Ζητήματα νομιμότητας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ενόψει ανάκλησης δήλωσης υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου στεγάζεται στις διατάξεις του ν. 4178/2013» (γνμδ.)

Αντωνίνα Παπαθανάσογλου, Θεόφιλος Βαλσαμίδης, Mαρίνα Κουμουτσάκου, «Η πολύπλευρη αξία των υποπροϊόντων μαρμάρου και τα θεσμικά ζητήματα εκμετάλλευσής τους»

Αικατερίνη Τσάλκου, «Mελέτη του τρόπου αντιμετώπισης των περιοχών πολιτιστικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τον χωρικό σχεδιασμό στην Ελλάδα»

Παναγιώτα Μυρσινιά, «Μελέτη του ναυαγίου του κ/ζ «Sea Diamond» – Τα κρίσιμα προβληματικά σημεία και η περιβαλλοντική ευθύνη» (γνμδ.)

Σοφία Παυλάκη, «Η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος»

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ.: Σοφία Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος       

Περιβαλλοντική ευθύνη

ΣτΕ 59/2017 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση λειτουργίας εγκαταστάσεως λόγω ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος – Διοικητικές κυρώσεις άρθρου 30 ν. 1650/1986]

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

ΣτΕ 55/2017 Τμ. Ε΄ [Επέκταση βιομηχανίας εντός ζώνης 500 μ. από τα εγκεκριμένα όρια οικισμού του πδ/τος της 24.4-3.5.1985]

Προστατευόμενες περιοχές

ΣτΕ 935/2017 Τμ. Ε΄ [Προστασία βιοτόπου Γεωργιούπολης – Λίμνης Κουρνά ν. Χανίων – Ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαστάσεων εντός ΖΟΕ]

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΣτΕ 931/2017 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος εντός δάσους βάσει μη ανακληθείσας ή μη ακυρωθείσας οικοδομικής αδείας]

ΣτΕ 2628/2016 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης – Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αναδασωτέα έκταση – Προσβολή δασικής απαγορευτικής διατάξεως]

ΣτΕ 2585/2016 Τμ. Ε΄ [Ιδιοκτησιακό καθεστώς Ιπποκρατείου Πολιτείας – Διακατεχόμενα δάση – Αναγνώριση της εκτάσεως ως ιδιωτικής δασικής]

ΣτΕ 2184/2016 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση αποχαρακτηρισμού και οικιστικής εκμετάλλευσης δασών και δασικών εκτάσεων συνεπεία εγκρίσεως αδείας εκχερσώσεως – Ανάκληση αδείας εκχερσώσεως ή εκδοθέντος παραχωρητηρίου – Χρόνος ανάκλησης]

ΣτΕ 2146/2016 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις παραχώρησης ρητινευομένων δασών – Υποχρέωση διατήρησης της μορφής του δάσους και συνέχισης της ρητινικής καλλιέργειας – Ανάκληση παραχώρησης]

ΔΕφΑθ 479/2017 Τμ. Α΄ [Εξαιρέσεις από την αναδάσωση – Λεκτική διατύπωση εξαίρεσης από την αναδάσωση – Ανεπίτρεπτη η κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εντός οικισμού προ του 1923 – Δασικός χαρακτήρας εποικιστικών εκτάσεων]

ΜΠρΑθ 1002/2017 Τακτική Διαδικασία Τμ. Εμπραγμάτου [Δασική ιδιοκτησία – Τεκμήριο κυριότητας ελληνικού Δημοσίου στα δάση- Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτήματος Βεΐκου]

Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων

ΣτΕ 2319/2016 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις αδειοδότησης εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε θέση για την οποία είχε εκδοθεί προηγούμενη άδεια]

Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΣτΕ 65/2017 Τμ. Ε΄ [Αδειοδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας – Νόμιμες αποστάσεις από κτήρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού]

ΜΠρΠατρών 303/2017 Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων [Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας – Κίνδυνος βλάβης υγείας – Παράβαση αρχής της προφύλαξης – Προσβολή προσωπικότητας]

ΙΙ. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς      

Παραδοσιακοί οικισμοί

ΣτΕ 912/2017 Τμ. Ε΄ [Ανάπλαση πλατείας Παπάγου Ερμούπολης Σύρου – Καθεστώς προστασίας παραδοσιακών οικισμών μνημειακού χαρακτήρα – Επιτρεπτές επεμβάσεις]

ΙIΙ. Δίκαιο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Δόμησης          

Χωρικός – Χωροταξικός Σχεδιασμός

ΣτΕ 907/2017 Τμ. Ε΄ [Χωροθέτηση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας – Παράνομη εγκατάσταση σε θαλάσσια έκταση της νήσου Πλατειάς στον Αργολικό Κόλπο]

ΣτΕ 670/2017 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις ίδρυσης και πολεοδόμησης Επιχειρηματικού Πάρκου του ν. 3982/2011 στην περιοχή Μαντουδίου Ευβοίας]

ΣτΕ 519/2017 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό]

ΣτΕ 2137/2016 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής – Βιώσιμη ανάπτυξη]

ΣτΕ 2132/2016 Τμ. Ε΄ [Περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας νέου αερολιμένα Πάρου]

Πολεοδομικός σχεδιασμός

ΣτΕ 930/2017 Τμ. Ε΄ [Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού – Οριοθέτηση οικισμών έως 2.000 κατοίκων – Ακύρωση πράξης καθορισμού ορίων και όρων δόμησης οικισμού Κυψέλης Αίγινας]

ΣτΕ 915/2017 Τμ. Ε΄ [Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας εντός εγκεκριμένης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) – Πεδίο εφαρμογής Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) – Προστασία ρεμάτων]

ΣτΕ 56/2017 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών του Ν. Ρεθύμνου μέχρι 2.000 κατοίκους – Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού]

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη

ΣτΕ 534/2017 Τμ. Ε΄ [Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – Ερμηνεία σχεδίου πόλεως]

ΣτΕ 240/2017 Τμ. Ε΄ [Υποχρέωση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση σχεδίου πόλεως – Έννοια ευλόγου χρόνου]

Αυθαίρετη δόμηση

ΣτΕ 933/2017 Τμ. Ε΄ [Μεταβολή χρήσεως χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια – Αναστολή εκτέλεσης εκθέσεως αυτοψίας εφ΄ όσον εκδοθεί ή αναθεωρηθεί σχετική οικοδομική άδεια]

ΣτΕ 786/2016 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας –  Αναστολή εκτέλεσης εκθέσεως αυτοψίας]

ΣτΕ 785/2016 Τμ. Ε΄ [Εξαίρεση αυθαιρέτων κατασκευών από την κατεδάφιση – Αιτιολογία – Κρίσιμος χρόνος εξαίρεσης]

Γ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμ.: Απόστολος Παπαθωμάς)         

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΓνμδΝΣΚ 69/2017 Τμ. Γ΄ [Υπαγωγή «εν τοις πράγμασι» κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στη δασική νομοθεσία ως πάρκων και αλσών]

ΓνμδΝΣΚ 42/2017 Τμ. Γ΄ [Εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία δασικών εκτάσεων που παραχωρήθηκαν ή εκχερσώθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση]

ΓνμδΝΣΚ 295/2016 Τμ. Γ΄ [Εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία δασικών εκτάσεων υποχρεωτικών αναδασμών μετά τον ν. 4280/2014]

Προστασία μνημειακών οικισμών

ΓνμδΝΣΚ Ολ 248/2016 Β΄ Τακτική Ολομέλεια [Ειδικό καθεστώς προστασίας Ύδρας και Χώρας Πάτμου – Απαγόρευση δόμησης σε οικόπεδα εντός μνημειακών οικισμών]

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) (επιμ.: Γιάννης Γούναρης)          

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Περιβάλλον

Απόβλητα – Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»       

C‑335/2016 απόφαση της 30ής Μαρτίου 2017, VG Čistoća d.o.o. κατά Đuro Vladika, Ljubica Vladika

Περιβάλλον – Διαχείριση αποβλήτων         

C-202/2016 απόφαση της 27ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων – Αρχή της προφύλαξης        

C-142/2016 απόφαση της 26ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα        

C-488/2015 απόφαση της 5ης Απριλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου       

C‑321/2015 απόφαση της 8ης Μαρτίου 2017, ArcelorMittal Rodange et Schif-flange SA κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ε΄ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ        

Ευάγγελος Μανωλάς, «Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία»

Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, «Το Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων» (2ο Συμπλήρωμα)

Στ΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ              

18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Ζ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (επιμ.: Σοφία Παυλάκη)     

Επίκαιρα Νομοθετήματα

ν. 4467/2017 (Α΄ 56/13.4.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1-6, 13, 15, 17]

ν. 4462/2017 (Α΄ 39/28.3.2017) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρο δεύτερο]

Νομοθετικό Δελτίο

.

http://www.nbonline.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: