Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή της Α.Δ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) με την οποία από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» μια σειρά αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων.

 

Σχετικό αρχείο:
Αποφ. οικ. 6985/85797/1.6.2017 (Β´ 2003) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: